...

FC Džiugas (Telšiai)

2014 Sau 10 13:49

FC DŽIUGAS, klubas iš Telšių.

Oficiali svetainė: http://WWW.FCDZIUGAS.LT" onclick="window.open(this.href);return false;

Paveikslėlis

Ini­cia­ty­va – at­gai­vin­ti fut­bo­lą

Pri­sta­ty­ta ini­cia­ty­va – Tel­šiuo­se įsteig­ti nau­ją vie­šą­ją įstai­gą, ku­ri ku­ruo­tų fut­bo­lą ir kel­tų ra­jo­no fut­bo­lo ly­gį. „Mū­sų vi­zi­ja – pa­nai­kin­ti Tel­šių spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro fut­bo­lo sky­rių ir įsteig­ti nau­ją vie­šą­ją įstai­gą, ku­ri bū­tų kon­cent­ruo­ta į fut­bo­lo veik­los plėt­rą ir vys­ty­mą­si, su­kur­ti pro­fe­sio­na­lų fut­bo­lo klu­bą, tu­rin­tį iš­vys­ty­tą inf­rast­ruk­tū­rą ir spor­to ba­zes, už­tik­rin­ti vi­siems vai­kams pro­fe­sio­na­lų ug­dy­mą ir sau­gią ap­lin­ką“, – tei­gė vie­nas iš ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rių, fut­bo­lo klu­bo „Sva­jok­lis“ pre­zi­den­tas Mar­ty­nas Ar­ma­lis. Anot jo, rest­ruk­tū­ri­za­vus Tel­šių spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro fut­bo­lo sky­rių – vi­si ja­me dir­ban­tys tre­ne­riai bū­tų įdar­bin­ti nau­jo­je vie­šo­jo­je įstai­go­je.

Pag­rin­di­niai nau­jos vie­šo­sios įstai­gos už­da­vi­niai bū­tų ga­biau­siems ra­jo­no fut­bo­li­nin­kams su­da­ry­ti ge­ras są­ly­gas siek­ti aukš­tų spor­ti­nių re­zul­ta­tų, pa­ruoš­ti juos at­sto­vau­ti Lie­tu­vos įvai­raus am­žiaus rink­ti­nėms, Lie­tu­vos ir už­sie­nio fut­bo­lo klu­bams, su­da­ry­ti fut­bo­li­nin­kų gru­pes kai­mų vie­to­vė­se, or­ga­ni­zuo­ti fut­bo­lo var­žy­bas tarp kai­mo ko­man­dų, per­spek­ty­viau­siems kai­mo žai­dė­jams su­da­ry­ti są­ly­gas fut­bo­lo žai­di­mo įgū­džiams to­bu­lin­ti mies­to fut­bo­lo gru­pė­se.
Nau­ja vie­šo­ji įstai­ga siek­tų už­tik­rin­ti, kad Tel­šių mies­to rep­re­zen­ta­ci­nė ko­man­da žais­tų ne že­mes­nė­je kaip Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos I ly­go­je ir kas­met siek­tų vis di­des­nių lai­mė­ji­mų. Be to, siek­tų, kad fut­bo­las tap­tų ne tik spor­ti­nių lai­mė­ji­mų tiks­lu, bet ir svei­ka­tin­gu­mo, jau­ni­mo pre­ven­ci­jos, pla­taus lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo ir emo­ci­nio pa­ki­li­mo da­ly­ku.

Išk­lau­sę de­ta­lų pro­jek­to pri­sta­ty­mą, Ko­le­gi­jos na­riai ne­gai­lė­jo ge­rų žo­džių ro­do­mai gy­ven­to­jų ini­cia­ty­vai. To­dėl bend­ru su­ta­ri­mu po­li­ti­kai nu­spren­dė me­ro po­tvar­kiu su­da­ry­ti dar­bo gru­pę, ku­ri bū­tų at­sa­kin­ga už nau­jos vie­šo­sios įstai­gos stei­gi­mą Tel­šiuo­se.

Parašė An­ta­nas NEK­RA­ŠIUS
Penktadienis, 13 Gruodis 2013 06:27
_____________________________________________________________________________________
LINK: http://www.tzinios.lt/index.php?option= ... s&Itemid=6" onclick="window.open(this.href);return false;
Paskutinį kartą redagavo 2 .... Iš viso redaguota 2014 kartus.

slasher
Pranešimai: 5344
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 13:13
Miestas: Kaunas

Re: Telšių futbolas

2014 Sau 10 14:00

fut­bo­lo klu­bo „Sva­jok­lis“ pre­zi­den­tas Mar­ty­nas Ar­ma­lis.
labai jau nerimtai žiūrisi tas pavadinimas.

...

Re: Telšių futbolas

2014 Sau 10 14:06

fut­bo­lo klu­bo „Sva­jok­lis“ pre­zi­den­tas Mar­ty­nas Ar­ma­lis.
labai jau nerimtai žiūrisi tas pavadinimas.
Cha, tai pavadinimą visada galima paturbinti. :mrgreen: SVAJOKLIS visai nieko.. MASTIS jau yra.. dar lieka DURBINIS - upelis prie Telšių. :roll:
O SVAJOKLIS ne pats blogiausias variantas. Gražu, prasminga.. :mrgreen:

šiaip
Pranešimai: 3829
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 17:49

Re: Telšių futbolas

2014 Sau 10 14:32

Tauragė ir Gargždai seniai nuvarė su viešosiomis įstaigomis į priekį, o va Telšiuose visokie svajokliai tik dabar iki to pribrendo :)

...

Re: Telšių futbolas

2014 Sau 10 14:40

Tauragė ir Gargždai seniai nuvarė su viešosiomis įstaigomis į priekį, o va Telšiuose visokie svajokliai tik dabar iki to pribrendo :)
FK SVAJOKLIS, tai šviežiena dar yra. https://www.facebook.com/fksvajoklis?fref=ts" onclick="window.open(this.href);return false;

Čia, ko gero vienintelis Martynas iki tokio lygio pribrendo. Kiti džiaugėsi TELŠIŲ FUTBOLAS ir tuo, ką ten daro..

...

Re: Telšių futbolas

2014 Sau 24 11:27

"Svajoklis" komanda - Telšių apskrities pirmenybių nugalėtoja
taff.lt http://taff.lt/index.php/component/k2/i ... %C4%97toja" onclick="window.open(this.href);return false;

Plungės sporto ir rekreacijos centro sporto salėje vyko Telšių apskrities salės futbolo pirmenybių finalinės varžybos. 6 stipriausios apskrities komandos: „Rietuva" (Rietavas), „Žiogai" ir „Krateris" (Plungė), „Olimpo SC" (Mažeikiai), Ryškėnai ir FK „Svajoklis" (Telšiai) rungtyniavo dviejuose pogrupiuose vieno rato sistema. Komandos, pogrupyje užėmusios antrąsias vietas, žaidė dėl 3 vietos, iškovojusios pirmąsias vietas - dėl apskrities nugalėtojo vardo. Daugiau nuotraukų iš finalinių rungtynių.

Varžybos prasidėjo „Kraterio" (Plungė) ir FK „Svajoklis" (Telšiai) komandų dvikova. Telšių komanda nesunkiai įveikė varžovus rezultatu 5:1. Po du įvarčius pelnė Tomas Vyšniauskas ir Eimantas Stonkus, vieną - Martynas Armalis. Antrose rungtynėse susitiko Plungės „Žiogų" ir Ryškėnų futbolininkai. Šiose rungtynėse pajėgesni buvo plungiškiai, nugalėję Telšių komanda rezultatu 5:2. Ryškėnų komandoje pasižymėjo Marius Šluta ir Vijūnas Vasiliauskas. Vėliau „Krateris" 5:2 privertė pasiduoti Mažeikių „Olimpo SC" komandą, o Ryškėnų futbolininkai 10:2 sutriuškino „Rietuvos" futbolininkus iš Rietavo. Telšių komandoje keturis kartus taikliai smūgiavo Vijūnas Vasiliauskas, tris kartus Marius Šluta, du - Martynas Vasiliauskas ir kartą Darius Bagvilas. Paskutinėse pogrupių varžybose FK „Svajoklis" 10:0 nugalėjo Mažeikių komandą. Telšiškių gretose keturis kartus pasižymėjo Tomas Vyšniauskas, po du - Paulius Ukrinas, Eimantas Stonkus ir Davidas Arlauskis. Kitos rungtynės tarp „Žiogų" ir „Rietuvos" baigėsi 9:3 plungiškių naudai.

Dėl 3 vietos susitiko „Kraterio" ir Ryškėnų komandos. Įdomi ir permaininga dvikova po baudinių serijos baigėsi telšiškių pergale rezultatu 7:5. Telšių komandai įvarčius pelnė Vijūnas Vasiliauskas - 3, po vieną Martynas Vasiliauskas, Marius Šluta, Algis Einikis ir Vitalijus Barkevičius.

Finalinėje dvikovoje rungtyniavo „Žiogų" ir FK „Svajoklis" komandos. Telšių komanda įrodė savo pranašumą, nugalėjo plungiškius 5:3 ir antrus metus iš eilės tapo Telšių apskrities salės futbolo pirmenybių nugalėtoja. Šiose rungtynėse 3 įvarčius pelnė Davidas Arlauskis, po vieną Donatas Remeza ir Paulius Ukrinas.

Varžybų uždarymo metu Telšių apskrities futbolo federacijos trečios vietos taurė buvo įteikta Ryškėnų komandai (vadovas Gintaras Jankauskas), antros vietos nominuota taurė atiteko „Žiogų" (Plungė) futbolininkams (vadovas Alvydas Viršilas). 2014 m. Telšių apskrities salės futbolo pirmenybių nugalėtojų taurė įteikta FK „Svajoklis" komandai (vadovas Svajūnas Lipskis). Nugalėtojų ir prizininkių komandų žaidėjai apdovanoti medaliais. Naudingiausių žaidėjų prizai atiteko Davidui Arlauskiui (FK „Svajoklis), Mariui Birškiui („Žiogai"), Algiui Einikiui (Ryškėnai), Mantui Vaitkevičiui („Krateris"), Rokui Gecevičiui („Olimpo SC) ir Dariui Kavaliauskui („Rietuva"), rezultatyviausio - Vijūnui Vasiliauskui (Ryškėnai) - 8 įvarčiai ir geriausio vartininko - Orestui Sabučiui (FK „Svajoklis")

...

Re: Telšių futbolas

2014 Sau 24 11:43

Finalinės Telšių apskrities salės futbolo varžybos

Paveikslėlis

Daugiau nuotraukų iš finalinių rungtynių:
http://taff.lt/foto_galerija/picture.ph ... category/2" onclick="window.open(this.href);return false;

Rulis
Pranešimai: 751
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 12:15
Palaikoma komanda: Tauras

Re: FK Tauras

2014 Sau 24 13:12

Martynas Armalis sprendžant pagal pavarda turetu buti zašybys žaidejas :roll:

...

Re: FK Tauras

2014 Sau 24 13:35

Martynas Armalis sprendžant pagal pavarda turetu buti zašybys žaidejas :roll:
Teisingai spėji. :mrgreen:
Fut­bo­lo klu­bo „Sva­jok­lis“ pre­zi­den­tas Mar­ty­nas Ar­ma­lis . Ir, o, stebukle, pats prezidentas muša įvarčius. 8-) retai kur tokį prezidentą rasi, kad muštų įvarčius.. nebent koks Lukašenka šaibas kaldavo...

„Krateris" (Plungė) 1 : 5 FK „Svajoklis" (Telšiai)

Telšių komanda nesunkiai įveikė varžovus rezultatu 5:1.
Po du įvarčius pelnė Tomas Vyšniauskas ir Eimantas Stonkus, vieną - Martynas Armalis.

Rulis
Pranešimai: 751
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 12:15
Palaikoma komanda: Tauras

Re: FK Tauras

2014 Sau 24 13:48

Aišku kad teisingai :) galiu atspeti pagal pavarda arba pagal snuki rimtas žaidejas ar nerimtas :roll: va Žalgirio armenas varganai atrodo pamatysit bus lygoj tik vidutinokas :roll: kažkoks užvarges

...

Re: FK Tauras

2014 Sau 24 13:57

Aišku kad teisingai :) galiu atspeti pagal pavarda arba pagal snuki rimtas žaidejas ar nerimtas :roll: va Žalgirio armenas varganai atrodo pamatysit bus lygoj tik vidutinokas :roll: kažkoks užvarges
Armėnas labai SVAJOKLĮ sustiprintų, o dėl tinkamumo ŽALGIRIUI dar anksti spėlioti. Jeigu marekui bus per silpnas ir į žaidybines schamutes neįspiaųys, tai paskolins jį.. TAURUI.. ar Telšių kokiam klubui. :mrgreen:

Žinau, kad esi labai talentingas. 8-)


...

Re: Telšių futbolas

2014 Kov 15 10:45

Telšiškiai, kuriuos atpažinau, praeitais metais už MASTĮ žaidė, tai galvoju, ar čia pavadinimą keis, ar kas čia dedasi Telšiuose..
Paveikslėlis

bronius
Vyr. diskusijų administratorius
Pranešimai: 11747
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 14:01
Palaikoma komanda: LT rinktinė
Miestas: Vilnius

Re: Telšių futbolas

2014 Kov 15 10:59

Tai kad čia kažkoks Westfalen, o ne Džiugas.

...

Re: Telšių futbolas

2014 Kov 15 11:13

Tai iš fricų siuntą gavo. Pas mane irgi koks 50 kepurių H.... mėtosi :D visa dėžė. :mrgreen:

Iš Vokietijos veža furgonais tokius apdarus. Gal tik Vilniuje visi eina į firminuškes ir už mėlynas [su truputį oranžinio] Madrido Real Kojines moka babkes. O provincija išgyvena iš labdaros. ir nereikia brendinių drabužėlių. :P 8-)

Grįžti į