Tobex
Pranešimai: 9518
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 15:14
Palaikoma komanda: Šiauliai

Re: FC Džiugas (Telšiai)

2021 Gru 23 17:20

su Adomu Mika irgi pratęsė.

Tobex
Pranešimai: 9518
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 15:14
Palaikoma komanda: Šiauliai

Re: FC Džiugas (Telšiai)

2021 Gru 31 11:06

FC Džiugas
1 val. ·
„Džiugo“ gretose ir toliau matysime senbuvį
2022 metų sezone „Džiugo“ gretose ir toliau matysime rungtyniaujantį 33 metų telšiškį Andrių Lipskį.
Optibet A lygoje žaidėjas sužaidė 34 rungtynes, aikštėje praleido 1677 minutes, pelnė 2 įvarčius ir atliko 1 rezultatyvų perdavimą.
A. Lipskis nuo 2015 metų už „Džiugą“ jau yra sužaidęs 192 rungtynes.

Tobex
Pranešimai: 9518
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 15:14
Palaikoma komanda: Šiauliai

Re: FC Džiugas (Telšiai)

2022 Sau 02 12:37

FC Džiugas

Telšiuose ir toliau matysime legionierių iš Brazilijos
„Džiugo“ gretose dar bent vienam sezonui matysime legionierių iš Brazilijos Pericles Mattiello Maier.
Žaidėjas prie „Džiugo“ prisijungė rugsėjo mėnesį. Per šį trumpą laiką žaidėjas Optibet A lygoje sužaidė 9 rungtynes, aikštėje praleido 753 minutes bei pelnė 1 įvartį.

Tobex
Pranešimai: 9518
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 15:14
Palaikoma komanda: Šiauliai

Re: FC Džiugas (Telšiai)

2022 Sau 02 12:47

FC Džiugas

„Džiugo“ gretose ir toliau matysime rungtyniaujanti telšiškį
2022 metų sezone Telšiuose ir toliau matysime rungtyniaujantį Martyną Vasiliauską.
Optibet A lygoje žaidėjas sužaidė 29 rungtynes, aikštėje praleido 1389 minutes, pelnė 1 įvartį ir atliko 1 rezultatyvų perdavimą.
Žaidėjas „Džiugo“ gretose su pertraukomis rungtyniauja nuo 2014 metų

Tobex
Pranešimai: 9518
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 15:14
Palaikoma komanda: Šiauliai

Re: FC Džiugas (Telšiai)

2022 Sau 04 18:38

FC Džiugas

„Džiugo“ gretose lieka dar vienas senbuvis
2022 metų sezone „Džiugo“ gretose ir toliau matysime rungtyniaujantį telšiškį Davydą Arlauskį.
Praėjusio sezono Optibet A lygoje žaidėjas iš viso sužaidė 26 rungtynes, aikštėje praleido 2063 minutes, įmušė 1 įvartį bei atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Davydas prie „Džiugo“ prisijungė 2016 metais ir tapo vienu iš lyderių, o apskritai vilkint „Džiugo“ aprangą jau yra sužaidęs 157 rungtynes.

Respublik
Pranešimai: 5607
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: FC Džiugas (Telšiai)

2022 Sau 04 22:08

2022-ųjų startas su sportininkais, kuriuos lydi skaičius 22
https://tzinios.lt/2022-uju-startas-su- ... aicius-22/
Au­re­li­ja Servienė

2022 me­tų pro­ga „Tel­šių ŽI­NIOS“ kal­bi­na Tel­šiuo­se pa­čių po­pu­lia­riau­sių spor­to ša­kų at­sto­vus, ku­rių marš­ki­nė­liai pa­žy­mė­ti 22-uo­ju nu­me­riu. Tai per­ga­lių sa­vo ko­man­doms pa­de­dan­tys siek­ti krep­ši­nio klu­bo „Tel­šiai“ krep­ši­nin­kas Dei­vi­das Ra­sys ir fut­bo­lo klu­bo „Džiu­gas“ na­rys Je­re­my‘is Fer­nan­de­sas.

Fut­bo­lo klu­bo „Džiu­gas“ fut­bo­li­nin­kas Je­re­my‘is Fer­nan­de­sas prie šios ko­man­dos pri­si­jun­gė praė­ju­sių me­tų va­sa­rio mė­ne­sį. Į Lie­tu­vą jis at­vy­ko iš Olan­di­jos.

Fut­bo­li­nin­kas pa­sa­ko­jo, jog žais­da­mas „Džiu­go“ ko­man­do­je jis pa­sie­kė ir iš­mo­ko daug da­ly­kų: „To­bu­lė­jau kaip žai­dė­jas ir kaip žmo­gus. Ma­no tiks­las bu­vo su­stip­rė­ti ir su­žais­ti daug rung­ty­nių. Lai­mei, tai pa­vy­ko pa­da­ry­ti be trau­mų ir ga­liu tęs­ti kar­je­rą.“

J. Fer­nan­de­sas sa­kė, jog kaip žmo­gus esan­tis at­si­pa­lai­da­vęs, su vi­sais ge­rai su­ta­ria. Mėgs­ta sun­kiai tre­ni­ruo­tis. Kiek įma­no­ma, sten­gia­si bū­ti pro­fe­sio­na­les­nis ir su­si­telk­ti ties tuo, ką da­ro. Fut­bo­li­nin­kas tei­gė, jog iš pri­gim­ties jis yra gy­ny­bi­nis vi­du­rio puo­lė­jas, bet daug žai­džia kaip vi­du­rio gy­nė­jas ar­ba kaip de­ši­ny­sis gy­nė­jas.

Fut­bo­lo žai­di­mas Je­re­my‘io gy­ve­ni­me ne at­si­tik­ti­nu­mas – jo bro­liai, dė­dės ir pusb­ro­liai taip pat bu­vo fut­bo­li­nin­kai.

Pak­laus­tas, ar skai­čius 22 jam ne­ša sėk­mę, pa­šne­ko­vas at­vi­ra­vo: „Prie­žas­tis, dėl ku­rios žai­džiu vil­kė­da­mas marš­ki­nė­lius su 22-uo­ju nu­me­riu, yra ta, kad ma­no bro­lis mi­rė bū­da­mas 22 me­tų. Šis skai­čius man sėk­mės ne­ne­ša, ta­čiau su­tei­kia jė­gų.“

Ka­dan­gi fut­bo­lo se­zo­nas jau bai­gė­si, šiuo me­tu Je­re­my‘is grį­žo į Ny­der­lan­dus. Ar pra­tęs su­tar­tį su „Džiu­gu“, kol kas dar svars­to.

Paš­ne­ko­vas šmaikš­ta­vo, jog jo gy­ve­ni­mas Tel­šiuo­se bu­vo la­bai ra­mus, ne­nu­ti­ko nie­ko be­pro­tiš­ko. „Esu ki­lęs iš did­mies­čio, prie daug ko pri­pra­tęs. Pa­ti­ko, kad Tel­šiuo­se taip ty­lu. Man tai bu­vo į nau­dą, nes ga­lė­jau su­si­kon­cent­ruo­ti tik į fut­bo­lą ir ne­bū­ti blaš­ko­mas ki­tų da­ly­kų“, – apie gy­ve­ni­mą Tel­šiuo­se pa­sa­ko­jo žai­dė­jas. O pa­klaus­tas, ar jam pa­vy­ko iš­mok­ti kal­bė­ti že­mai­tiš­kai, pa­juo­ka­vo, jog tam reik­tų dar ke­le­rių me­tų, nes tai la­bai sun­ki kal­ba.

J. Fer­nan­de­sas ti­ki­si, jog 2022-ie­ji at­neš sėk­mės ir svei­ka­tos, ko jis ir lin­ki vi­siems.

Anbo
Pranešimai: 9372
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 19:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: FC Džiugas (Telšiai)

2022 Sau 05 19:26

Džiugo vadovas M.Armalis Futbolas.lt tinkalaidėje gan atvirai pakalbėjo, padavė nemažai info. Svarbiausi momentai:

Už Ribeiro gavo 10K išpirkos + 30 proc. nuo ateities perėjimo.

Arti susitarimo su Aivaru Emsiu, grįš Ivo Braz, Nasko Milev turi geresnių pasiūlymų ir greičiausiai išvyks. Susitarė su neįvardijamu vidurio gynėju iš Brazilijos, nes Tomas Rapalavičius pradės treniruotis nuo pradžių, bet realiai galės žaisti greičiausiai tik balandį ar gegužę. Derasi su Dovydu Virkšu ir Jeremy Fernandesu, pateikė pasiūlymą Rokui Stanulevičiumi. Yra pakvietę žaidėjų (kaip suprantu legionierių) į peržiūras.

Šį sezoną planuoja turėti ilgesnį suolą, sezoną planuoja pradėti turėdami 8 legionierius.

Optimistinis biudžetas gali būti apie 10 proc. didesnis nei pernai (pernykštis buvo 295 tūkst.). Norėtų lipti aukštyn, pakovoti dėl 7-6 vietų.

Pasiruošimui rinksis sausio 14-15 d.

Epizodo įrašas (Armalis kalba nuo 44 minutės):
https://youtu.be/lKA1ic6Hr34

Anbo
Pranešimai: 9372
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 19:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: FC Džiugas (Telšiai)

2022 Sau 08 14:22

Džiugas savo FB oficialiai patvirtino Ivo Brazo sugrįžimą

„Džiuge“ pritapęs portugalas lieka komandoje dar vienam sezonui
https://www.sportas.lt/naujiena/447678/ ... am-sezonui

Praėjusio sezono antroje pusėjė prie Telšių „Džiugo“ prisijungęs I.Brazas, Telšiuose lieka ir 2022 m. „Optibet A lygos“ sezonui.

26-erių portugalas aukščiausioje šalies futbolo lygoje sužaidė vienuoliką rungtynių, kurių metu dukart nuginklavo varžovų vartininkus bei atliko du rezultatyvius perdavimus.

Iki šiol saugas visą savo karjerą praleido saulėtoje Portugalijoje. Visgi adaptacija užsienyje neužtruko, o I.Brazas tapo svarbia vyriausiojo trenerio Mariaus Šlutos dėlionės dalimi aikštėje.

Anbo
Pranešimai: 9372
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 19:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: FC Džiugas (Telšiai)

2022 Sau 09 13:03

„Džiugas“ ir toliau rikiuoja gretas naujajam sezonui bei pristato naujoką iš Brazilijos - 27 metų krašto saugą Jorge Eduardo Pedro Junior

Visas straipsnis: https://www.fcdziugas.lt/dziugo-gretas- ... razilijos/

Nenumaldomai artėjant 2022 metų sezonui „Džiugas“ ir toliau rikiuoja gretas naujajam sezonui bei pristato antrąjį naujoką iš Brazilijos 27 metų Jorge Eduardo Pedro Junior, kuris turi sustiprinti atakuojančią grandį.

Eduardo daugiausia žaidžia dešiniuoju atakuojančiu saugu tačiau universalumu pasižymintis brazilas trenerių vizijoje esant reikalui galėtų užpildyti ir kitas pozicijas atakoje.

Žaidėjas savo karjerą pradėjo Osasco Audax ekipoje kurioje praleido 10 metų, po to žaidėjas 2 metams buvo persikėlęs į garsiąją Santos FC kuri varžosi Brazilijos serie A čempionate. Nuo 2014 iki 2021 žaidėjui teko atstovauti Botafago-PA, Ferroviara-SP, ABC-RN, Portuguesa-SP, Juventus-SP.

Jorge Eduardo į Lietuvą atvyks pirmą kartą ir tai bus pirmoji karjeros stotelė už Brazilijos, kadangi žaidėjas yra atstovavęs tik savo šalies ekipas.

Žaidėjo profilis Transfermarkte:
https://www.transfermarkt.com/jorge-edu ... ler/330042

karys
Pranešimai: 8121
Užsiregistravo: 2010 Vas 24 08:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: FC Džiugas (Telšiai)

2022 Sau 09 14:17

Iš to pačio agentūrinio klubo, kaip ir hegelmanų brazilas, matyt čia kokį kontaktą Lietuvoje turi...
Apie Vilniaus “Žalgirį” ir futbolą apskritai… http://offside.blogas.lt" onclick="window.open(this.href);return false;

Respublik
Pranešimai: 5607
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: FC Džiugas (Telšiai)

2022 Sau 09 18:21

Papildymas vartininkų pozicijoje
https://www.fcdziugas.lt/papildymas-var ... ozicijoje/

Telšių „Džiugo“ futbolo klubas pasiekė susitarimą su 22 m. amžiaus vartininku iš pajūrio – Vincentu Šarkausku.

Į Lietuvą 191 cm. ūgio vartininkas grįžta iš Ispanijos, kur nuo 2020 m. rudens iki 2021 m. vasaros gynė CD „Guijuelo“ komandos garbę. Prieš išbandydamas legionieriaus duoną, V. Šarkauskas aukščiausioje šalies lygoje yra vilkėjas Klaipėdos „Atlanto“ bei Vilniaus „Riterių“ aprangas.

„Vartininkų pozicijoje norėjome lietuvio. V. Šarkausko kandidatūrą atidžiai svarstėme, padarėme namų darbus, susirinkome atsiliepimus iš futbolininko aplinkos, buvusių kolegų. Džiaugiuosi, jog abi pusės rado bendrą kalbą“, – fcdziugas.lt sakė klubo direktorius Martynas Armalis.

Taip pat fcdziugas.lt pakalbino ir į klubą atvykusį lietuvį:

Kaip jautiesi pasirašęs kontraktą ir kas paskatino atvykti į FC Džiugas?

Jaučiuosi gerai, pasiilgau treniruočių, varžybų ir noriu kuo greičiau pradėti pasiruošimą ateinančiam sezonui. Atvykimą į FC „Džiugas“ daugiausiai lėmė noras sužaisti kuo įmanoma daugiau varžybų, ką šis klubas mano manymu man gali suteikti. Kadangi esu gana jaunas, kaip vartininkas ir buvęs komandose su patyrusiais gero lygio vartininkais, žaidybinio laiko užsitarnauti būdavo labai sunku, pririnkęs patirties iš kolegų noriu įrodyti sau ir kitiems, kad galiu žaisti be pertraukų, kai komanda pasitiki manimi. Todėl rinkausi būtent šį klubą.

Ko tikiesi iš sugrįžimo į A lyga?

Po metų Ispanijoje, kurie klostėsi dvejopai, dėl įsivyravusių apribojimų, kuriuos sukėlė Covid-19 ir didelio laiko praleisto izoliacijose, komendanto valandų sugriežtinimuose smagu grįžti į Lietuvą, kai galiu pamatyti draugus ir šeimą. Šių metų sezone noriu padėti klubui kopti aukščiau lentelėje negu pernai, suteikti Telšių miesto žmonėms pagrindo, kuo dažniau lankytis stadione, stebėti komandos pergales.

Ką palinkėtum FC „Džiugo“ fanams 2022 sezonui?

Žinau, kad Telšių „Džiugo“ fanai gausiai renkasi ir palaiko komandą, tikiuosi pastaraisiais metais mus ilgai kankinantis virusas ir jo sukelti padariniai pasitrauks ir klubo fanai galės dar gausiau susirinkę palaikyti komandą ir padėti jai rinkti pergales.

Tobex
Pranešimai: 9518
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 15:14
Palaikoma komanda: Šiauliai

Re: FC Džiugas (Telšiai)

2022 Sau 09 19:59

įdomu.

praeitą sezoną Survila atrodė nukonkuravęs Paukštę, bet panašu, kad būtent Survilos neliks Džiuge. Reik manyt kad dėl pinigų nesutarė.

Respublik
Pranešimai: 5607
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: FC Džiugas (Telšiai)

2022 Sau 09 20:51

„Džiugui“ nepavyko išlaikyti žibėjusio latvio
https://www.sportas.lt/naujiena/447762/ ... sio-latvio

Telšių „Džiugui“ nepavyko savo gretose išlaikyti latvio Aivars Emsis. Lietuvoje gerą sezoną turėjęs 23-ejų metų puolėjas keliasi į Graikiją.

A.Emsis papildė antroje Graikijos lygoje žaidžiančio „Kavala“ klubo gretas. Tai tas pats klubas, į kurį neseniai išvyko „Hegelmann“ klube žaidęs gynėjas Vilius Armalas. Nors „Kavala“ yra absoliutus lygos autsaideris, klubas šią žiemą renka visiškai naują sudėtį ir sieks pakeisti savo poziciją turnyrinėje lentelėje.

„Džiugo“ vadovas Martynas Armalis buvo užsiminęs, kad klubas veda derybas su A.Emsiu, bet dabar jau aišku, kad jos nebuvo sėkmingos. Latvis su „Kavala“ klubu pasirašė sutartį iki 2024 metų vasaros.

Praėjusiame A lygos sezone A.Emsis per 24 rungtynes pelnė 6 įvarčius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.

Makenzis
Pranešimai: 6316
Užsiregistravo: 2010 Kov 20 16:14

Re: FC Džiugas (Telšiai)

2022 Sau 10 05:55

įdomu.

praeitą sezoną Survila atrodė nukonkuravęs Paukštę, bet panašu, kad būtent Survilos neliks Džiuge. Reik manyt kad dėl pinigų nesutarė.
Aha, jeigu sezono pradžioje kas antras rungtymes dirbdavo vyrai, tai sezono pabaigoje Paukštės nebematėme. Iš 36 rungtynių Survila 22, o Paukštė vos 14 kartų stovėjo vartuose. Gal turi rimtesnį pasiūlymą, tik niekas nežino. Jeigu neturi, tada labai keista.... žiū, dar apsišvies kokioj nors AO Kavala. :D

Anbo
Pranešimai: 9372
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 19:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: FC Džiugas (Telšiai)

2022 Sau 10 07:56

"Džiugas" galėtų savo tinklapį patobulinti. Lėtokai sukasi ir kompo ekrane prastai atrodo (suprantu, kad optimizuotas mobiliakams, bet profesionaliam klubui vistiek nekažką).

Grįžti į