Įvairios bazės

Moderatorius: Respublik

Respublik
Pranešimai: 4971
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: Įvairios bazės

2021 Rgp 03 15:21

Čia senas straipsnis iš 2017m., bet lygtais apie šį stadioną į forumą visai nieko nebuvo įmesta.

Futbolas Plungėje – ant aukštos bangos!
http://www.taff.lt/naujienos/futbolas-p ... os-bangos/

Gruodžio 7 dieną Plungėje lankėsi Lietuvos futbolo federacijos (LFF) prezidentas Tomas Danilevičius bei generalinis sekretorius Nerijus Dunauskas, kurie susitiko su Plungės futbolo bendruomenės atstovais, Plungės savivaldybės meru Audriumi Klišoniu, mero patarėju Mantu Česnausku, Savivaldybės administracijos direktoriumi Gintaru Bagužiu bei už sporto reikalus Savivaldybėje atsakinga Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialiste Julija Čiuželiene. Pirmieji Lietuvos futbolo federacijos asmenys įvertino atliktus dirbtinės dangos futbolo aikštelės įrengimo darbus, pasidžiaugė, jog futbolo populiarumas tarp Plungės jaunimo sparčiai auga.

Vienas iš LFF prezidento T. Danilevičiaus ir generalinio sekretoriaus N. Dunausko vizito į Plungę tikslų buvo savo akimis įsitikinti, kaip įgyvendinamas dirbtinės dangos futbolo stadiono įrengimo projektas, kurį, padalytą į kelis etapus, planuojama užbaigti per trejus metus. Kalbėta, jog per ateinančius metus jau reikia užbaigti visus numatytus darbus.

Teisybę pasakius, tiek tų darbų ir belikę – praplėsti esamas tribūnas, dvigubai padidinant sėdimų vietų skaičių. Pernai prie Plungės technologijų ir verslo mokyklos buvo paklota dirbtinė stadiono danga, šiemet jau įrengta futbolo aikštelės apšvietimo sistema, o kitais metais numatyta praplėsti tribūnas. Sportuojančiųjų patogumui Plungės TVM bendrabutyje įrengti persirengimo kambariai ir sportininkų asmens higienai skirtos patalpos.

Apie įgyvendinamą projektą su LFF vadovais kalbėjosi Telšių apskrities futbolo federacijos sekretorius Darius Preibys, VšĮ „Plungės futbolas“ direktorė Diana Jonaitienė ir „VšĮ „Plungės futbolas“ valdybos pirmininkas Gintaras Virkšas bei vienas iš šios įmonės dalininkų, didelis futbolo entuziastas Adomas Zamulskis.

Prisiminta, jog, pradėjus Plungėje įgyvendinti dirbtinės dangos stadiono projektą, Plungės TVM buvo pasirašyta sta­dio­no per­da­vi­mo su­tar­tis, pagal kurią mokykla dešimčiai metų valdyti sta­dio­nas per­davė VŠĮ „Plun­gės fut­bo­las“. Sta­dio­ne re­gu­lia­riai ren­gia­mos Plun­gės mies­to fut­bo­li­nin­kų tre­ni­ruo­tės, vyk­do­mos įvai­rios var­žy­bos. Tre­ni­ruo­čių gra­fi­kas su­de­rin­tas su tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los pa­mo­kų tvar­ka­raš­čiu, tad mo­kyk­los ben­druo­me­nė ne­pra­rastų ga­li­my­bės nau­do­tis sta­dio­nu.

Per ar­ti­miau­sius me­tus sta­dio­nas bus baigtas pri­tai­kyti pro­fe­sio­na­lioms fut­bo­lo tre­ni­ruo­tėms bei var­žy­boms, ati­tiks tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus. Iš LFF gauta nau­ja fut­bo­lo aikš­tės dirb­ti­nė dan­ga, jai buvo paruošti stadiono pagrindai, paklotas drenažas. Jau sumontuotas ir modernus standartus atitinkantis stadiono apšvietimas, o tai reiškia, kad sportuoti čia galima ir tamsiu paros metu. Per at­ei­nan­čius metus sta­dio­ne bus su­tvar­ky­tos tri­bū­nos, ku­rios tu­rė­tų tal­pin­ti 500 žmo­nių. Prie visų šių dar­bų fi­nan­sa­vi­mo ženkliai pri­si­deda ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Plungės meras Audrius Klišonis LFF vadovams kalbėjo, jog Savivaldybė pasirūpino ir tuo, kad tokia didelė investicija būtų tinkamai prižiūrima ir tvertų ilgai, todėl šiemet VšĮ „Plungės futbolas“ dar skyrė papildomai lėšų stadiono priežiūros įrangai (apsaugos kameroms, žoliapjovei, sniego stumdytuvui) įsigyti.

Meras atkreipė dėmesį, kad futbolo aikštelė sutemus jau apšviesta iš visų pusių, pro stadioną Žaltakalnio gatve važiuojantys žmonės mato, kad čia nuolat vyksta treniruotės ar varžybos. „Ar bereikia futbolui didesnės reklamos, nei vaizdelis, kai moderniame apšviestame stadione nuolat juda sportininkai?“, – sakė meras.

A.Klišonis informavo LFF atstovus, jog Plungės savivaldybė turi planų toje pat miesto dalyje, greta dirbtinės dangos futbolo stadiono, statyti ir universalų sporto centrą su baseinu. Jei plungiškių norams bus pritarta ir šiam projektui bus skirtas finansavimas, abiejų kompleksų – tiek stadiono, tiek sporto centro – lankytojai galėtų naudotis bendra automobiliams ir autobusams statyti skirta aikštele, kita sukurta infrastruktūra. Naudodamasis proga A. Klišonis padėkojo LFF ir už dirbtinę dangą, kuri Plungės savivaldybėje buvo paklota prie trijų miesto lopšelių-darželių bei Platelių daugiafunkcio centro. Meras pasidžiaugė, kad vaikams sudarytos geresnės sąlygos sportuoti, o dirbtine danga džiaugiasi ir mažamečių tėvai, nes vaikų drabužiai tiek nebeišsipurvina, kaip būdavo žaidžiant natūralios dangos aikštelėse.

„Investavus į dirbtines dangas, įsteigus Plungėje VšĮ „Plungės futbolas“, susidomėjimas šia sporto šaka tarp Plungės jaunimo išaugo beveik tris kartus! Jei anksčiau futbolo treniruotes lankė apie 80 moksleivių, tai dabar sportuoja jau apie 250 berniukų ir mergaičių! Turėdami dirbtinės dangos stadioną atgaivinome tradiciją rengti Plungėje tarptautinį vaikų futbolo turnyrą, į kurį atvyksta ir komandos iš Plungės miesto partnerių užsienio šalyse. Taip pat futbolą pradėjo žaisti ir Plungės moterys, pasekusios Utenos savivaldybės pavyzdžiu. Tačiau plungiškėms, akivaizdu, sekasi geriau, nes nuvykusios į Utenoje surengtas draugiškas varžybas dvi Plungės moterų ir merginų komandos užėmė aukščiausias prizines vietas! Pasiekus rezultatų, matant entuziazmą, yra siekių ir toliau vystyti Plungės futbolą“, – pažymėjo meras A. Klišonis.

Respublik
Pranešimai: 4971
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: Įvairios bazės

2021 Rgp 06 17:02

Neformaliojo ugdymo teikėjams Vilniaus savivaldybė siūlo nuomotis patalpas lengvatinėmis kainomis
https://vilnius.lt/lt/2021/08/06/neform ... -kainomis/

Vilniaus miesto savivaldybė patalpų nuomos sistemoje „Active Vilnius“ paskelbė išankstinės patalpų rezervacijos konkursą. Praėjusiais metais sukurtoje sistemoje neformaliojo švietimo teikėjai iki rugpjūčio 15 d. gali pretenduoti į patalpų nuomą lengvatinėmis kainomis.

„Metų metus savivaldybei priklausančių švietimo įstaigų patalpos buvo nuomojamos chaotiškai, be aiškios sistemos. Tam tikra prasme galiojo „kas pirmesnis, tas gudresnis“ principas, vidinės simpatijos ir antipatijos. Šiemet situacija kardinaliai keičiasi – sukūrę „Active Vilnius“ sistemą įvedėme aiškius kriterijus, kuriais remiantis visiems norintiems paskirstomos patalpos. Tai yra milžiniškas žingsnis skaidrinant patį nuomos procesą, sudarant vienodas sąlygas ir formuojant sporto veiklų bei neformaliojo švietimo teikėjų darbo kultūrą“, – teigia Vilniaus miesto vicemeras Valdas Benkunskas.

Išsinuomoti švietimo įstaigų patalpas šiuo metu gali biudžetinės ir viešosios savivaldybės įstaigos, laisvieji mokytojai ir ne pelno siekiančios organizacijos, vykdančios sporto, sveikatingumo, kultūros, meno bei švietimo veiklas asmenims, ne vyresniems kaip 21 metų. Į patalpas taip pat pretenduoja analogiškas veiklas organizuojančios ne pelno siekiančios visuomeninės neįgaliųjų organizacijos.

Savivaldybė, siekdama sudaryti kuo palankesnes sąlygas vykdyti neformalųjį švietimą, siūlo patalpas nuomotis itin žemomis kainomis: vidaus patalpoms ir dengtiems stadionams – 1 Eur už 100 kv. m. 1 valandai, lauko stadionams ir aikštynams – 0,35 Eur už 100 kv. m. 1 valandai. Šiuo metu į „Active Vilnius“ sistemą įtrauktos 692 erdvės, iš jų – 60 lauko objektų sportui.

„Noriu atkreipti sporto užsiėmimus vedančių įstaigų ir trenerių dėmesį į naujausius objektus. Nuo praėjusių metų atnaujinome 12 aikštynų mokyklų teritorijose, tad turime ženkliai daugiau patrauklių aikštelių. Tai ypač svarbu futbolo treniruočių organizatoriams, nes futbolo aikščių deficitas turėtų labai smarkiai sumažėti, tereikia naujų objektų nepraleisti pro akis“, – pažymi V. Benkunskas.

Konkurso laimėtojai bus parenkami pagal keletą svarbių kriterijų. Bus vertinama, ar potencialus nuomininkas yra akredituotas neformaliojo vaikų švietimo programoje arba formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų tiekėjas. Taip pat – ar konkurso dalyvio vykdoma veikla patenka į suformuotą švietimo įstaigos, kurios patalpas nuomojamos, poreikį ateinantiems mokslo metams. Ne mažiaus svarbus bus ir užsiėmimą lankysiančių tos švietimo įstaigos vaikų skaičius. Tačiau svarbiausias liks racionalus infrastruktūros naudojimo kriterijus – jeigu švietimo įstaigos nuomojamo stadiono ar patalpos infrastruktūra yra tinkama kelioms veikloms, pirmenybė bus suteikiama tam nuomininkui, kurio vykdomai veiklai infrastruktūros mieste yra mažiau.

Teikėjai, norintys dalyvauti konkurse, kviečiami apsilankyti svetainėje www.active.vilnius.lt, peržiūrėti „Apie“ skiltyje pateiktą instrukciją ir užpildyti sistemoje pateiktą formą. Konkurso laimėtojai bus patvirtinti per 2 d. d. po konkurso – rugpjūčio 16-17 d.

Respublik
Pranešimai: 4971
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: Įvairios bazės

2021 Rgp 07 00:49

Va čia mane pribloškė, geras.

Pačeriaukštės kaime (Biržų rajonas) yra normalus pilnų matmenų futbolo stadionas.
https://www.google.com/maps/@56.2611697,24.6064345,17z
Bendruomenė džiaugiasi, suradusi veiklos gyslą, kai gali užsidirbti.
„Mes norime užsidirbti patys, nebūti prašeivomis. Gal pavyks mokyklą išsaugoti, stadioną sutvarkyti, vaikams stovyklą surengti“, - savo planais optimistiškai dalijosi Biržų savivaldybės tarybos Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė E. Čepokienė, vadovaujanti Pačeriaukštės bendruomenei ir viso rajono kaimo bendruomenių sąjungai.
https://www.siaure.lt/article/articleview/23477/1/249

Anbo
Pranešimai: 8973
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 19:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: Įvairios bazės

2021 Rgp 07 08:53

Va čia mane pribloškė, geras.
Pačeriaukštės kaime (Biržų rajonas) yra normalus pilnų matmenų futbolo stadionas.
matyt kolūkio pirmininkas labai mėgo futbolą :)

Respublik
Pranešimai: 4971
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: Įvairios bazės

2021 Rgp 16 07:11


Respublik
Pranešimai: 4971
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: Įvairios bazės

2021 Rgp 19 01:47

Panevėžyje iškils pripučiamas futbolo maniežas
https://sekunde.lt/leidinys/sekunde/pan ... -maniezas/

Panevėžio miesto savivaldybė su Centrine projektų valdymo agentūra pasirašė pripučiamojo futbolo maniežo įrengimo projekto finansavimo sutartį.

„Šiuo metu yra rengiamas techninis projektas. Jį užbaigus ir gavus statybą leidžiantį dokumentą bus perkami pripučiamo futbolo maniežo įrengimo Beržų progimnazijos stadione darbai. Planuojame, kad statybos darbai galėtų prasidėti jau kitų metų pavasarį. Projektą ketiname užbaigti iki 2023 m. pabaigos“, – sako Savivaldybės administracijos direktorius Tomas Jukna.

Beržų progimnazijos stadione įrengiant pripučiamąjį futbolo maniežą bus modernizuojama ten esanti futbolo aikštė, ant jos paklojant sintetinę iki 115 x 77 metrų futbolo dangą ir sukonstruojant iki 22 metrų aukščio pripučiamą kupolą. Planuojama sumontuoti apšvietimo, vėdinimo, šildymo sistemas, pastačius pagalbinius pristatomus blokus, juose bus įrengiami sportininkų bei trenerių/teisėjų persirengimo kambariai su dušais, tualetais, medicininė patalpa, tualetai žiūrovams, kitos pagalbinės patalpos. Žmonėms su negalia bus užtikrinta galimybė patekti, judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis maniežo patalpomis bei persirengimo kambariais su neįgaliųjų poreikiams pritaikytomis dušo kabinomis bei tualetais.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija iš sporto rėmimo fondo pripučiamajam Panevėžio futbolo maniežui įrengti skyrė 450 tūkst. Eur.

Įrengus pripučiamą maniežą bus sudarytos sąlygos miesto bendruomenei, Beržų progimnazijos moksleiviams, futbolo akademijos „Panevėžys“ auklėtiniams bei neįgaliesiems sportuoti ištisus metus nepaisant blogų oro sąlygų. Ne trumpiau kaip trejus metus po projekto įgyvendinimo projekto partneriai futbolo akademija „Panevėžys“ bei Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga kiekvieną metų ketvirtį organizuos bent po vieną nemokamą renginį „Bočios diena“ neįgaliesiems bei Panevėžio miesto bendruomenei. Dengtoje aikštėje pamokų bei neformalaus ugdymo sportinių būrelių metu sportuos Beržų progimnazijos moksleiviai, futbolo treniruotės vyks futbolo akademijos „Panevėžys“ auklėtiniams. Laisvu nuo užsiėmimų laiku futbolo aikštė bus prieinama norintiems savarankiškai treniruotis miesto bendruomenės futbolo mėgėjams.

Respublik
Pranešimai: 4971
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: Įvairios bazės

2021 Rgp 22 19:13

Futbolo maniežą sunaikino ne vėjas?
https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas ... as-1039228
Edita Šileikė

Per Jonines siautusios audros metu subliuško Vilijampolėje pastatytas futbolo maniežo kupolas, manoma, neatlaikęs kritulių. Rangovai kaltę verčia vandalams ir nenori atlikti garantinio remonto.

Vyksta tyrimas

Nors praėjo jau keli mėnesiai nuo futbolo maniežo kupolo subliuškimo, tačiau dar neaišku, kada jis bus atstatytas. savivaldybės atstovai įsitikinę, kad kupolas buvo įrengtas nekokybiškai, galėjo subliukšti dėl palikto gamybinio broko.

Tačiau kupolą įrengusi bendrovė „HSC Baltic“ pareiškė, kad objektą greičiausiai suniokojo vandalai, todėl tokiu atveju esą garantija negalioja. Miesto savivaldybės atstovai dėl to kreipėsi į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, kad būtų atliktas tyrimas, ar iš tiesų piktavaliai prie kupolo prikišo pirštus, ar visgi jis neatlaikė vėtros.

„Futbolo maniežo valdytojas kreipėsi į policiją, kai tik sulaukėme rangovo pareiškimo dėl galimo vandalizmo atvejo. Policijai atlikus tyrimą dėl numanomo vandalizmo, prokuratūra nusprendė ikiteisminio tyrimo nepradėti. Šiuo metu laukiame draudimo bendrovės ekspertų išvadų apie tai, kas galėjo nutikti kupolui. Rangovai nepripažįsta, kad tai galėjo nutikti dėl tam tikrų gaminio defektų“, – dienraščiui teigė Kauno savivaldybės Statybos valdymo skyriaus vedėjas Vigimantas Abramavičius.

Kol dar nėra galutinių draudimo išvadų, neaišku, ar reikės pirkti naują maniežo kupolą, ar draudimas apmokės padarytą žalą. Visgi, Statybos valdymo skyriaus vedėjas pažymėjo, kad futbolo treniruotės Vilijampolėje galės vykti.

„Artimiausiu metu planuojama pašalinti subliuškusią maniežo dalį ir tęsti treniruotes atviroje aikštėje. Visgi, šiuo metu laukiame ekspertų ir draudėjų išvadų bei rekomendacijų“, – nurodė V.Abramavičius.

Mechaniniai pažeidimai

Kupolą įrengusi bendrovės „HSC Baltic“ atstovai „Kauno dienai“ tvirtino, kad esą buvo padaryti mechaniniai pažeidimai, kurie ir lėmė šio objekto griūtį. Tai esą patvirtino ir kupolą gaminusios Slovėnijos bendrovės „Duol“ atstovai.

„Rangovas informuoja, kad skubos tvarka, po denginio (kupolo) griūties-subliuškimo, suorganizavo ir atliko išsamų įvykio tyrimą, papildomai buvo iškviesti įrenginio gamintojai-tiekėjai Slovėnijos įmonė „Duol“, kad nustatytų, dėl kokių priežasčių galėjo tai įvykti. Denginio (kupolo) apžiūra ir faktinės aplinkybės buvo fiksuojamos antstolio. Visa informacija raštiškai perduota Kauno miesto savivaldybės administracijai“, – komentavo „HSC Baltic“ direktorius Rimvydas Beržonskis.

Jis teigė, kad kartu su gamintoju pateiktoje išvadoje nurodė, kad plyšimas prasidėjo dėl denginio plėvelėje padarytų mechaninių pažeidimų – pjūvių.

„Išvadose detalizuojami nurodyti pjūviai, kurie lėmė plyšimo pradžią, atsiradus stipriam ir gūsingam vėjui. Atsižvelgiant į atlikto tyrimo išvadas, konstatuota, kad denginys subliuško-sugriuvo ne dėl atliktų darbų trūkumų, o aiškiai matoma, kad buvo tyčia ar dėl neatsargumo mechaniškai sugadintas, įpjautas (vandalizmo atvejis), kas ir lėmė denginio (kupolo) subliuškimą atsiradus stipriam ir gūsingam vėjui“, – aiškino R.Beržonskis.

Dienraštis pasiteiravo ir dėl objekto garantijos bei ar bendrovė „HSC Baltic“ ketina subliuškusį kupolą atstatyti savo lėšomis. Tačiau rangovai tikino, kad dėl mechaninių pažeidimų garantija negalioja ir jie neprivalo tokiu atveju atlyginti žalos, nes objektas sugriuvo ne dėl gamybos defektų.

„Atsižvelgiant į tai, kad kupolas subliuško dėl vandalizmo atvejo, atlikus mechaninius įpjovimus, kurie aiškiai matomi ir buvo užfiksuoti dokumentuose, fotofiksacijose, o ne dėl rangovo kaltės, t.y. atliktų darbų defektų, išryškėjusių garantiniu laikotarpiu, tada rangovas neprivalo prisiimti atsakomybės. Pasikartosime, visos objektyvios aplinkybės įrodo, kad kupolas subliuško-sugriuvo dėl trečiųjų asmenų veiksmų. Atkreipiame dėmesį, rangovas yra informavęs užsakovą, kad bendradarbiaus visais kupolo sutvarkymo klausimais užsakovo sąskaita“, – apie tai, kad naujojo futbolo kupolo įrengimas turėtų būti apmokamas savivaldybės lėšomis, pažymėjo „HSC Batltic“ vadovas.

Darbai užtruks?

Nors savivaldybės atstovai teigė, kad subliuškęs futbolo maniežo kupolas bus pašalintas artimiausiu metu ir bus galima erdve naudotis – tik žaisti gryname ore, tačiau „HSC Baltic“ kol kas dėl kupolo šalinimo darbų nebuvo tokie užtikrinti. Gali būti, kad tokie darbai užtruks.

„Galime tik visus informuoti, kad kupolo atstatymas greičiausiai užtruks ne vieną mėnesį. Pirmiausia jį reikia atitinkamai pašalinti iš futbolo aikštės, t.y. surinkti, sandėliuoti, griežtai vadovaujantis tiekėjo ir gamintojo pateiktomis taisyklėmis, tiksliau, demontavimo instrukcija, kad nepadarytumėme dar daugiau žalos, tada atlikti kupolo taisymo darbus bei iš naujo jį sumontuoti“, – aiškino R.Beržonskis.

„HSC Baltic“ direktorius teigė, kad jie miesto savivaldybei yra pateikę sprendimo būdus, kupolo taisymo kaštus, tačiau iki šios dienos nesuderinti konkretūs veiksmai.

„Taip pat pažymėtina, kad kupolo pašalinimo iš futbolo aikštės darbus šiuo metu atlieka pats užsakovas, pasitelkdamas savo jėgas ir rizikuodamas“, – pridūrė rangovai.

„Kauno diena“ primena, kad maniežas Vilijampolėje pastatytas 2019 m. Statinys yra 115 m ilgio, 80 m pločio ir 21 m aukščio. Futbolo maniežas Kauno miestui kainavo 1,8 mln. eurų.

Paveikslėlis
Paveikslėlis
Paveikslėlis

Respublik
Pranešimai: 4971
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: Įvairios bazės

2021 Rgp 30 19:01

Šalčininkai
Čia seni, bet nėra nieko apie tą stadioną. Nors man atrodo padarė visgi pilnų matmenų.

Pradėti sporto aikštyno statybos darbai
2011-11-11

Jau kelias savaites vyksta statybos darbai prie Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos, kur turi išdygti modernus stadionas. Daugiau nei prieš dešimtmetį pastatyta mokykla gali pasigirti gražiu ir funkcionaliu baseinu ir dviem sporto salėmis, tačiau stadiono mokykla neturėjo. Kūno kultūros pamokos vyko šalia esančios Šalčininkų „Santarvės“ vidurinės mokyklos stadione.

Naujuoju stadionu Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos auklėtiniai galės pradėti naudotis tik po dviejų metų. Numatyta statybos darbus užbaigti 2013 m. rugsėjo 1 d. Naujojo stadiono statybos projekto vertė siekia 4 mln. 200 tūkst. litų. Šalia gimnazijos ketinama įrengti sporto aikštyną, atitinkantį aukščiausius šiuolaikinius reikalavimus. 100X68 m. dydžio stadionas, aštuoni kaučiuko dangos bėgimo takeliai, aikštelė pritaikyta šuoliams į tolį ir aukštį, žiūrovų tribūna turėtų patenkinti visų, tiek sportininkų tiek žiūrovų, lūkesčius.

Paveikslėlis

Atiduotas naudojimui Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas
https://www.salcininkai.lt/naujienos/39 ... ionas:2524
2014-09-01

Šiandien, rugsėjo 1 d., iškilmingai atidarytas Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas. Simbolinę juostą perkirpo gimnazijos direktorius Vidmantas Žilius, visuomenės veikėjas Vytautas Landsbergis, politikas ir kalbininkas Zigmas Zinkevičius, Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas Jonas Vasiliauskas ir Ryšard Počobut, UAB „Eiresta”, atlikusios objekto statybos darbus, direktorius.

Stadiono statyba buvo finansuojama Švietimo ir mokslo ministerijos lėšomis, truko 2 metus ir kainavo 3,8 mln. litų. Antrasis etapas numato krepšinio, rankinio, tinklinio aikštelių ir teniso kortų statybą. Be jokios abejonės, kitos investicijos bus taip pat įdomios, kaip ir ši. Šalčininkiečiai labai noriai ir aktyviai jau naudojasi stadionu.

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas
https://www.facebook.com/fksalcia/video ... 564971607/
2016-08-26

Iškėlę tikslą paskatinti futbolo plėtrą Šalčininkuose, Lietuvos tūkstantmečio gimnazija ir sporto klubas „Šalčia“, organizuojantis vaikų futbolo treniruotes su profesionaliais treneriais, praėjusiais metais ėmėsi rimto darbo - gimnazijos futbolo stadiono vejos, kuri buvo prastos būklės, sutvarkymo. Prieš tai buvo daug diskutuota, ant kokios dangos futbolo žaidėjams yra geriausia žaisti – natūralios ar dirbtinės? Nors dirbtinės stadionų dangos kokybė kasmet tobulėja ir vis daugėja racionalių argumentų jos naudai, visgi patyrę futbolo ekspertai beveik vieningai sutaria, kad žaidėjams visada maloniau rungtyniauti ir treniruotis ant natūralios vejos. Ir nors natūralios futbolo aikštės priežiūra kainuoja brangiau, reikalauja daugiau pastangų, ir tokia veja jau dažnai vadinama prabanga, „Šalčios“ futbolo klubo atstovų nuomone, buvo verta pasistengti, kad būsimi aukšto meistriškumo žaidėjai Šalčininkuose turėtų išskirtines sąlygas žaisti futbolą ir treniruotis. Būtent tai ir pastūmėjo imtis stadiono natūralios vejos atnaujinimo.

Iki tol, kol stadiono veja tapo tinkama naudoti vaikų treniruotėms ir atitiko aukščiausius standartus, nueitas ilgas ir pakankamai sudėtingas kelias, tačiau rezultatas džiugina ir yra tikrai vertas šio nelengvo ir įvairiapusio darbo. Šią „Šalčios“ klubo iniciatyvą entuziastingai palaikė ir Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos direktorius Vidmantas Žilius, teigdamas, kad turint tokį futbolo stadioną privalu pasistengti jį tinkamai prižiūrėti ir rasti optimalias galimybes jį išnaudoti vaikų poreikiams ir darbams, padedantiems įgyvendinti vaikų svajones.

Praėjusių metų rudenį ir šį pavasarį stadione vyko intensyvūs grunto apdirbimo darbai, po kurių buvo sodinama ir tręšiama nauja žolė, naikinamos piktžolės. Darbus stebėjo patyrę futbolo stadionų vejų specialistai, buvo naudojama jau gimnazijos turima ir įsigyta reikiama nauja speciali technika.
Šio darbo ėmęsi futbolo entuziastai jau džiaugiasi tokio rimto darbo vaisiais ir nori jais pasidalinti su visais. Šis trumpas filmukas apie tai, kaip keitėsi Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadiono vaizdas bei apie tai, kiek daug galima nuveikti turint prasmingą tikslą.

Respublik
Pranešimai: 4971
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: Įvairios bazės

2021 Rgp 30 19:05

Šalčininkų stadiono vaizdai šią vasarą
https://www.facebook.com/fkketera/video ... 610363419/

Respublik
Pranešimai: 4971
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: Įvairios bazės

2021 Rgp 30 19:50

Klaipėda

Baigta statyti šiuolaikiška sporto bazė. Paryžiaus Komunos gatvėje iškilo beveik 11 mln. eurų kainavusi futbolo mokykla. Čia įrengti du dirbtinės vejos stadionai, kuriuose yra tribūnos su 1156 žiūrovų vietomis, natūralios dangos futbolo apšilimo aikštelė, lengvosios atletikos takai, dvi uždaros sporto salės, aikštelė po atviru dangumi, kur galima žaisti krepšinį, tinklinį ar tenisą. Šiame komplekse galės treniruotis lengvaatlečiai – jiems skirta universali guminės dangos aikštelė, rutulio stūmimo, šuolių į tolį sektoriai, lauko treniruoklių zona.

https://lrytas.lt/lietuvosdiena/aktuali ... -20559099/

Anbo
Pranešimai: 8973
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 19:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: Įvairios bazės

2021 Rgs 04 18:41

beje, o kaip bus su Pilaitės maniežo kupolu, ar kas girdėt?

Respublik
Pranešimai: 4971
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: Įvairios bazės

2021 Rgs 05 00:08

beje, o kaip bus su Pilaitės maniežo kupolu, ar kas girdėt?
Demontavus pripučiamą futbolo maniežo kupolą, Pilaitės stadionas atnaujina veiklą
https://madeinvilnius.lt/naujienos/mies ... na-veikla/

Demontavus pripučiamą futbolo maniežo kupolą, dengusį Pilaitės futbolo stadioną, Vilniuje atnaujinama Pilaitės gimnazijos futbolo stadiono veikla. Šiltuoju metų laiku stadionas veiks atviro aikštyno principu.

„Į moksleivių ir aukšto meistriškumo sportininkų rankas grąžinome pilnų matmenų futbolo stadioną Pilaitėje. Dabar, kai kupolo neliko ir aikštynas yra atviras, laikantis visų karantino ribojimų stadione intensyviai planuojamos treniruotės. Esame dėkingi bendruomenei, kuri prisidėjo prie kupolo konstrukcijų išardymo ir likusios įrangos sutvarkymo“, – sako Vilniaus miesto vicemeras Valdas Benkunskas.

Nuo balandžio 7 d. šalyje leidžiama vykdyti neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus atvirose erdvėse, kai juose dalyvauja ne daugiau kaip 10 vaikų vienu metu, tad atvėrus stadioną, į aikštyną sugrįžo sporto mokyklų mokiniai ir aukšto meistriškumo atletai, priklausantys sostinės futbolo klubams, o artimiausiu metu čia planuojama atnaujinti ir pamokas moksleiviams.

Prie atvėrimo prisidėjo bendruomenė

Šią žiemą po sunkaus snygio subliuškusį kupolą demontavo UAB „Sversa“. Darbus stebėjo ir rekomendacijas teikė kupolo gamintojo „Plastbud Sport“ atstovai iš Lenkijos. Aktyviai prisidėjo ir vietos bendruomenė – organizavo talką nurenkant kupolo dalis, tvarkant likusį inventorių.

„Futbolo klubo „Ataka“ treneriai, vaikai, tėvai labai laukė stadiono atidarymo. Todėl, sulaukus kvietimo prisidėti nurenkant suplyšusį kupolą, treneriai, vaikų tėvai ir kiti vietinės bendruomenės nariai negailėjo jėgų ir dirbo stadione iki kupolo išmontavimo darbų pabaigos“, – pažymi klubo atstovas.

Šiuo metu kupolas išgabentas gamintojui, kuris nustatys pažeidimus ir įvertins, kokie remonto darbai bus reikalingi. Šias išlaidas padengs draudimo kompanija „Gjensidige“. Kupolą sumontuoti iš naujo planuojama rudenį, atvėsus orams.

Grįžti į