Tobex
Pranešimai: 7531
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 15:14
Palaikoma komanda: Šiauliai

Re: FA Šiauliai

2019 Kov 02 18:33

Šiandien FA „Šiauliai“ sužaidė dar vienerias draugiškas rungtynes. Šiauliečiai išvykoje 3:0 įveikė praėjusių metų LFF I lygos vicečempionę Alytaus „Dainavą“. Šiaulių komandoje du įvarčius pelnė Justas Petravičius, dar vieną pridėjo Dominykas Kubilinskas! ⚽

Startinė FA „Šiauliai“ sudėtis:
Gustas Baliutavičius, Simonas Jurgilas, Justas Petravičius, Modestas Vainikaitis, Ernestas Pilypas, Karolis Mantinis, Rokas Lekiatas, Darius Jankauskas, Sergej Amirzian, Donatas Konikas, Dominykas Kubilinskas.

Po keitimo aikštėje pasirodė: Dovydas Jansonas, Deividas Puodžiūnas, Deividas Dovydaitis, Henrikas Kubulkis, Kornelijus Petrauskas, Evaldas Jurgelis, Kristupas Mantinis ir Ignas Paulius. ⚽

mafia7
Pranešimai: 7162
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 15:17
Palaikoma komanda: A-lyga
Miestas: Šiauliai

Re: FA Šiauliai

2019 Kov 02 18:54

Šiauliai priešsezonį kaip tankas važiuoja

Tobex
Pranešimai: 7531
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 15:14
Palaikoma komanda: Šiauliai

Re: FA Šiauliai

2019 Kov 06 14:41

Į Šiaulius rungtyniauti grįžta Vaidas Viktoravičius
2019-03-06 14:00 - fasiauliai.lt
http://www.siauliufa.lt/lt/naujienos/6/article/1278/

Po ilgos pertraukos Šiaulių futbolo komandoje vėl žais šiaulietis Vaidas Viktoravičius. Artėjantį sezoną jis gins FA „Šiauliai" komandos spalvas.

Profesionalo karjerą V. Viktoravičius pradėjo bei didžiąją dalį jos praleido „Šiaulių" klube, kuris varžėsi LFF A lygoje. Vėliau šiaulietis taip pat rungtyniavo „Mažeikiuose" bei LFF I lygos komandose - Kuršėnų „Ventoje", Radviliškio „Lokomotyve", Kelmės „Kražantėje", Telšių „Džiuge" bei „Pakruojyje".

Puolėjas rezultatyviai LFF I lygoje rungtyniavo, kai Kelmės komandoje pelnė 20 įvarčių per sezoną. Vėliau atstovaudamas Telšių „Džiugo" komandą per sužaistas 58-erias rungtynes pelnė 34 įvarčius.

31-erių metų V. Viktoravičius artėjantį sezoną bus vyriausias komandos žaidėjas bei vilkės 11-uoju numeriu pažymėtus FA „Šiauliai" marškinėlius.

Tobex
Pranešimai: 7531
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 15:14
Palaikoma komanda: Šiauliai

Re: FA Šiauliai

2019 Kov 09 19:36

📌 Pasiekta dar viena pergalė pasiruošimo artėjančiam sezonui cikle! Šiandien FA „Šiauliai“ išvykoje 4:1 įveikė FK „Liepaja“ (Latvija) antrąją komandą.

⚽ Du įvarčius rungtynėse pelnė Donatas Konikas, po vieną dar pridėjo Justas Petravičius ir Gabijus Micevicius!

🏁 Startinė FA „Šiauliai“ sudėtis: Gustas Baliutavičius, Kristupas Mantinis, Simonas Jurgilas, Henrikas Kubulkis, Ernestas Pilypas, Rokas Lekiatas, Karolis Mantinis, Justas Petravičius, Sergej Amirzian, Donatas Konikas, Dominykas Kubilinskas.

Po keitimo aikštėje pasirodė: Ugnius Selvenis, Dovydas Jansonas, Modestas Vainikaitis, Kornelijus Petrauskas, Gabijus Micevičius, Deividas Puodziunas, Jonas Kovalskis, Lukas Glodenis, Gvidas Dargis.

Tobex
Pranešimai: 7531
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 15:14
Palaikoma komanda: Šiauliai

Re: FA Šiauliai

2019 Kov 13 20:18

Artėjančiame 2019 metų sezone FA „Šiauliai“ komandos spalvas ir toliau gins šiaulietis Justas Petravičius! 23-ejų metų mūsų akademijos auklėtinis pasiruošimo etape per paskutines dvi rungtynes pelnė tris įvarčius - dvejais įvarčiais pasižymėjo rungtynėse su Alytaus „Dainava“ bei vieną įvartį pelnė rungtynėse su FK „Liepaja-2“.

Anbo
Pranešimai: 7736
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 19:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: FA Šiauliai

2019 Geg 09 18:23

nuotaikingas ir atviras FA Šiauliai trenerio Renato Vestarto interviu po pirmo pralaimėjimo "Dainavai" :)

https://youtu.be/JLwzOmPyY10


Tobex
Pranešimai: 7531
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 15:14
Palaikoma komanda: Šiauliai

Re: FA Šiauliai

2019 Geg 15 21:08

šiandiena pirmą kartą žaidė centriniame stadione, o ten sėdint aukštai tribūnoje kurkas aiškesnis vaizdelis.

Toli gražu Šiauliams iki rimtesnės komandos, kol kas taktiškai nebrandus, begalvis futbolas. Trūksta ir komandinės dvasios.
Tuos dalykus nesunku paaiškinti kai dauguma jauni žaidėjai, be to dar surinkti prieš kelis mėnesius.

mafia7
Pranešimai: 7162
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 15:17
Palaikoma komanda: A-lyga
Miestas: Šiauliai

Re: FA Šiauliai

2019 Bir 11 21:25

Futbolą žaidžia ir tėvas, ir sūnus
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) I ly­go­je vie­nas re­zul­ta­ty­viau­sių – šiau­lie­tis Do­na­tas Ko­ni­kas, at­sto­vau­jan­tis FA "Šiau­liai" ko­man­dai. Aist­rą fut­bo­lui Do­na­tas pa­vel­dė­jo iš tė­čio Via­čes­la­vo Ko­ni­ko, ku­ris taip pat žai­džia fut­bo­lą. Tė­vas ir sū­nus sten­gia­si ne­pra­leis­ti vie­nas ki­to rung­ty­nių, džiau­gia­si per­ga­lė­mis ir liū­di dėl ne­sėk­mių. Vy­rai ti­ki, kad Šiau­lių fut­bo­las, iš­gy­ve­nęs ir šlo­vin­gus, ir nuo­po­lio lai­kus, iš­liks ir džiu­gins ger­bė­jus.

Su fut­bo­lo ka­muo­liu drau­gau­ja nuo vai­kys­tės

"Esa­me spor­tiš­ka šei­ma, – sa­ko Via­čes­la­vas. – Mes su sū­nu­mi fut­bo­li­nin­kai, abu puo­lė­jai, žmo­na Da­lia – žo­lės rie­du­li­nin­kė, taip pat puo­lė­ja, tik duk­ra ne­spor­tuo­ja, ją la­biau me­nai trau­kia."

V. Ko­ni­kas fut­bo­lą pra­dė­jo žais­ti de­vy­ne­rių, tre­ni­ra­vo­si pas Vis­val­dą Su­da­rį, vė­liau – pas Ri­man­tą Vik­to­ra­vi­čių. Pas­ta­ra­sis at­si­ve­dė Via­čes­la­vą į Šiau­lių "Tau­ro" ko­man­dą, tuo me­tu rung­ty­nia­vu­sią Lie­tu­vos fut­bo­lo aukš­čiau­sio­je ly­go­je.

Sta­tis­ti­ka by­lo­ja, kad 1990 me­tais, at­sto­vau­da­mas "Tau­rui", V. Ko­ni­kas (tuo­met jam bu­vo 18 me­tų) pel­nė 13 įvar­čių. Pats Via­čes­la­vas sa­ko sa­vo įvar­čių ne­skai­čiuo­da­vęs. "Lyg ir ma­žo­ka, at­ro­do, dau­giau tu­rė­tų bū­ti", – šyp­te­li.

1991 me­tais "Tau­ras" LFF Tau­rės var­žy­bo­se nu­ke­lia­vo iki fi­na­lo, ku­ria­me žai­dė su Vil­niaus "Žal­gi­riu" ir tik po pra­tę­si­mo nu­si­lei­do 0:1. Šia­me tur­ny­re V. Ko­ni­kas iš vi­so pel­nė 2 įvar­čius.

Vė­liau du se­zo­nus (1993–1995 m.) V. Ko­ni­kas at­sto­va­vo Šiau­lių "Ka­re­dai", 1995–2002 me­tais – "Šiau­liams". 2003–2009 me­tais at­sto­va­vo LFF II ly­go­je žai­du­siai "Ju­ven­tai-99", ku­ri 2003 me­tais ta­po ly­gos vi­ce­čem­pio­ne, 2005 me­tais pel­nė tre­čią­ją vie­tą, o 2007–2008 me­tų se­zo­ne ta­po čem­pio­ne.

"Gal ir ki­taip kar­je­ra bū­tų su­si­klos­čiu­si, bet jau­nas ve­džiau, rei­kė­jo šei­mą iš­lai­ky­ti", – sa­ko Via­čes­la­vas.

Fut­bo­lą 47-erių V. Ko­ni­kas žai­džia ir šian­dien, at­sto­vau­ja "Šiau­lių" fut­bo­lo ve­te­ra­nų klu­bui. Tik ne vi­sa­da ga­li skir­ti tam lai­ko. Via­čes­la­vas dir­ba to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­ju, va­ži­nė­ja po vi­są Eu­ro­pą, ke­lio­nė­se pra­lei­džia po 6 sa­vai­tes.

Grį­žęs na­mo po­rai sa­vai­čių sten­gia­si ap­si­lan­ky­ti sū­naus rung­ty­nė­se, su­si­ti­kęs su drau­gais – pa­žais­ti fut­bo­lą, su­da­ly­vau­ti rung­ty­nė­se.

Pak­laus­tas, ar šian­dien yra tarp re­zul­ta­ty­viau­sių žai­dė­jų, Via­čes­la­vas šyp­so­si: "Ne, džiau­giuo­si, kai po rung­ty­nių išei­nu svei­kas."

Ir sū­nus, ir tė­vas ne­bu­vo fut­bo­lo iš­kei­tę į jo­kią ki­tą spor­to ša­ką.

"Vie­ną kar­tą bu­vau nuė­jęs į im­ty­nių tre­ni­ruo­tę. Kai pra­dė­jo mė­ty­ti ant ta­ta­mio, bai­gė­si ma­no tre­ni­ruo­tės", – pri­si­mi­nęs juo­kia­si Via­čes­la­vas.

Do­na­tas sa­ko, kad vai­kys­tė­je su drau­gais mėg­da­vo kie­me pa­žais­ti krep­ši­nį, ir vi­sai ne­blo­gai sek­da­vo­si, bet rim­čiau už­siim­ti ki­ta spor­to ša­ka nei fut­bo­las, min­čių ne­bu­vo.

Vie­toj pie­tų mie­go – fut­bo­las

Via­čes­la­vas pa­sa­ko­ja, kad Do­na­tas bu­vo la­bai ener­gin­gas, jud­rus vai­kas. Dar­že­ly­je nei pa­ts no­rė­da­vo mie­go­ti pie­tų, nei ki­tiems leis­da­vo. Via­čes­la­vas pa­si­ta­rė su bi­čiu­liu Dei­viu Kan­čels­kiu, ar ne­ga­lė­tų per pie­tus at­ves­ti Do­na­to į fut­bo­lo tre­ni­ruo­tę. Tre­ne­ris su­ti­ko, tė­čio idė­jai ne­prieš­ta­ra­vo ir Do­na­tas – kad tik ne­rei­kė­tų mie­go­ti pie­tų.

Taip bū­da­mas še­še­rių Do­na­tas pra­dė­jo lan­ky­ti fut­bo­lo tre­ni­ruo­tes su dviem me­tais už sa­ve vy­res­niais vai­kais. Am­žiaus skir­tu­mas ne­truk­dė, nes Do­na­tas ūgiu neat­si­li­ko nuo aš­tuon­me­čių, tik dė­me­sį bū­da­vo sun­ku su­kaup­ti vi­sai va­lan­dai, kant­ry­bės už­tek­da­vo vos pus­va­lan­džiui.

Pats Do­na­tas sa­ko ma­žai pri­si­me­nan­tis sa­vo anks­ty­vą­sias tre­ni­ruo­tes. Rim­tai pra­dė­jo tre­ni­ruo­tis ir da­ly­vau­ti var­žy­bo­se bū­da­mas ant­ro­kas. Iki 5 kla­sės Do­na­tą tre­ni­ra­vo D. Kan­čels­kis, vė­liau jo tre­ne­riu ta­po Re­na­tas Ves­tar­tas. Sa­vo sū­nų tre­ni­ruo­da­vo ir tė­tis.

2015 me­tais D. Ko­ni­kas, at­sto­vau­da­mas Lie­tu­vos vai­ki­nų U-19 rink­ti­nei, pel­nė auk­si­nės ver­tės įvar­tį rung­ty­nė­se su suo­miais ir kar­tu su ko­man­da iš­ko­vo­jo Bal­ti­jos tau­rės tro­fė­jų.

Bū­da­mas 16 me­tų Do­na­tas de­biu­ta­vo Lie­tu­vos A ly­go­je vil­kė­da­mas FC "Šiau­lių" marš­ki­nė­lius. Sa­ko ge­rai pri­si­me­nan­tis de­biu­tą su Vil­niaus "Žal­gi­riu". Nors šiau­lie­čiai ta­da ir pra­lai­mė­jo, bet at­mos­fe­ra bu­vo nuo­sta­bi.

Be­si­mo­ky­da­mas 11 kla­sė­je D. Ko­ni­kas iš­vy­ko į Ita­li­ją at­sto­vau­ti "Cro­to­ne" klu­bui, jau­ni­mo ko­man­dai.

Do­na­tas sa­ko, kad me­tai pra­leis­ti Ita­li­jo­je da­vė pa­tir­ties, lei­do pa­ma­ty­ti ki­to­kį fut­bo­lą, ta­čiau dėl to, kad bu­vo ne­pil­na­me­tis sve­tim­ša­lis ne­ga­lė­jo at­sto­vau­ti "Cro­to­ne" ko­man­dai vie­tos pir­me­ny­bė­se. Ga­lė­jo žais­ti tik drau­giš­kuo­se su­si­ti­ki­muo­se ir tau­rės tur­ny­re.

"Ste­bė­da­vau sa­vait­ga­liais, kaip žai­džia ma­no ko­man­da, ir bū­da­vo la­bai sun­ku, kad ne­ga­liu bū­ti kar­tu su vi­sais aikš­tė­je. Me­tai be var­žy­bų fut­bo­li­nin­kui yra tra­ge­di­ja, ypač kai ga­li žais­ti, kai ne­tu­ri trau­mų", – pa­sa­ko­ja Do­na­tas.

Gy­ven­da­mas Ita­li­jo­je D. Ko­ni­kas pu­sę me­tų kar­tu su ki­tais sve­tim­ša­liais mo­kė­si ita­lų kal­bos, o nuo­to­li­niu bū­du – Šiau­lių "Sau­lė­te­kio" gim­na­zi­jo­je.

Grį­žus į Lie­tu­vą vėl pri­si­tai­ky­ti prie įpras­to rit­mo bu­vo ne­leng­va, jau­tė­si ir moks­lo spra­gos, ta­čiau vi­du­ri­nę Do­na­tui pa­vy­ko baig­ti. Da­bar vai­ki­nas sa­va­ran­kiš­kai stu­di­juo­ja elekt­ro­ni­nę rin­ko­da­rą. Tai – ant­ra Do­na­to aist­ra po fut­bo­lo.

2016 me­tais D. Ko­ni­kas pa­si­ra­šė su­tar­tį su Kau­no "Stumb­ro" klu­bu. Jau de­biu­ti­nė­se rung­ty­nė­se pa­si­žy­mė­jo įvar­čiu, o iš vi­so per pen­kis ma­čus A ly­go­je var­žo­vų var­ti­nin­kus nu­gink­la­vo du kar­tus.

2017 me­tais bu­vo pir­mą kar­tą pa­kvies­tas į Lie­tu­vos U-21 rink­ti­nę, kur de­biu­ta­vo itin sėk­min­gai ir jau ant­ro­se rung­ty­nė­se pa­si­žy­mė­jo įvar­čiu.

Per­nai Do­na­tas at­sto­va­vo A ly­go­je žai­du­siam "Pa­lan­gos" fut­bo­lo klu­bui, o šie­met grį­žo į gim­tuo­sius Šiau­lius ir at­sto­vau­ja FA "Šiau­liams".

Pak­laus­tas, kaip ver­ti­na šio se­zo­no pra­džią, D. Ko­ni­kas sa­ko, kad po­zi­ty­viai, lai­mė­tos ket­ve­rios rung­ty­nės, tre­jos su­žais­tos ly­gio­sio­mis, tiek pat pra­lai­mė­ta. FA "Šiau­liai" tur­ny­ri­nė­je len­te­lė­je šiuo me­tu yra penk­ti tarp 16 ko­man­dų.

"Gal da­bar šiek tiek nu­si­su­ko sėk­mė, bet steng­si­mės vėl su­grįž­ti į per­ga­lių ke­lią. Kol kas vis­kas ge­rai, taš­kų tu­ri­me, esam pir­mo­je len­te­lės pu­sė­je. Ti­kiuo­si, kad atei­ty­je bus dar ge­riau", – sa­ko D. Ko­ni­kas.

Trau­mos

Ba­lan­džio mė­ne­sį D. Ko­ni­kas bu­vo pri­pa­žin­tas nau­din­giau­siu LFF I ly­gos žai­dė­ju. Ga­na il­gai su aš­tuo­niais įvar­čiai jis bu­vo pa­ts re­zul­ta­ty­viau­sias I ly­gos žai­dė­jas ir tik vi­sai ne­se­niai su 10 įvar­čių jį ap­len­kė "Ne­vė­žio" žai­dė­jas Eval­das Ku­gys.

Do­na­tas sa­ko, kad to­kį re­zul­ta­ty­vu­mą lė­mė ir ge­ra spor­ti­nė for­ma, ir at­kak­lus dar­bas, ir ge­ra tre­ne­rio stra­te­gi­ja. Gal puo­lė­jas ir to­liau bū­tų tarp re­zul­ta­ty­viau­sių, bet te­ko pra­leis­ti ke­le­tą rung­ty­nių dėl pe­ties trau­mos, ku­rią te­be­si­gy­do.

"Do­na­tas nuo ma­žens yra trau­mų rin­kė­jas. Jam rei­kia daug va­lios, ki­tas jau se­niai bū­tų me­tęs tą spor­tą, o Do­na­tas – iš­tver­min­gas", – sa­ko Via­čes­la­vas.

Trau­mos su­truk­do su­da­ly­vau­ti ir at­ran­ko­je į Lie­tu­vos rink­ti­nę. Šie­met bu­vo du kvie­ti­mai. Vie­ną te­ko pra­leis­ti dėl rau­mens pa­tem­pi­mo, ki­tą – dėl pe­ties trau­mos.
Prieš ku­rį lai­ką Do­na­tą ka­ma­vo nu­ga­ros skaus­mai. Via­čes­la­vas sa­ko, kad ne­ma­žai te­ko pa­varg­ti, kol ra­do jų prie­žas­tį. Paaiš­kė­jo, kad nu­si­lpę nu­ga­ros rau­me­nys, rei­ka­lin­gi spe­cia­lūs pra­ti­mai.

"Jei ne trau­mos, gal vi­sai ki­taip kar­je­ra klos­ty­tų­si. Jos daug ką su­truk­dė pa­da­ry­ti. Kai iš­si­gy­dai trau­mą, vėl vis­ką nuo pra­džių tu­ri įro­di­nė­ti, praei­na lai­ko, kol įgau­ni for­mą, kol žai­dy­bi­nį rit­mą pa­gau­ni", – sa­ko D. Ko­ni­kas.

Do­na­tas svars­to, kad trau­mas, ko ge­ro, le­mia jo žai­dy­bi­nė po­zi­ci­ja – puo­lė­jas.

"Ša­lia ma­nęs nuo­lat yra du gy­nė­jai, rei­kia ko­vo­ti dėl ka­muo­lio, daž­nai bū­na kon­tak­tas. Gy­nė­jas ir ko­ja ga­li ta­ve kliu­dy­ti, ga­li ne­sėk­min­gai nu­kris­ti, kaip bu­vo pa­sku­ti­nį kar­tą", – pa­sa­ko­ja žai­dė­jas.

Ti­ki Šiau­lių fut­bo­lo atei­ti­mi

Pak­laus­ti, ko­kią ma­to Šiau­lių fut­bo­lo atei­tį, tė­vas ir sū­nus ti­ki, kad vis­kas bus ge­rai.

"Ti­kiu, kad su Sa­vi­val­dy­bės pa­gal­ba Šiau­lių fut­bo­las pa­kils. Ma­nau, kad be mies­to pa­gal­bos, ne­bū­tų nei krep­ši­nio, nei fut­bo­lo ko­man­dų eg­zis­ta­vi­mo. Kai pri­si­de­da mies­tas, ta­da ir vers­las pa­si­jun­gia. Svar­bu, kad jau­ni­mui bū­tų sti­mu­las spor­tuo­ti. Gal po dve­jų tre­jų me­tų, kai jau­ni­mas su­bręs, bus ga­li­ma pa­gal­vo­ti ir apie A ly­gą. Rei­kia žiū­rė­ti op­ti­mis­tiš­kai. Ma­nau, kad ir su fut­bo­lu, ir su krep­ši­niu Šiau­liuo­se vis­kas bus ge­rai", – sa­ko V. Ko­ni­kas.

Tė­čiui pri­ta­ria ir Do­na­tas: "Net nea­be­jo­ju, kad at­si­gaus Šiau­lių fut­bo­las. Mū­sų fut­bo­lo aka­de­mi­ja yra vie­na ge­riau­sių Lie­tu­vo­je, są­ly­gos žais­ti fut­bo­lą – taip pat la­bai ge­ros: pui­kus cent­ri­nis sta­dio­nas, ne­se­niai at­nau­jin­tas dirb­ti­nės dan­gos sta­dio­nas Gy­ta­riuo­se. Šiau­liuo­se dir­ba aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos tre­ne­riai, yra daug vai­kų, no­rin­čių žais­ti fut­bo­lą. Svar­bu, kad bū­tų rė­mė­jų, kad ta­len­tai, ku­rie užau­ga Šiau­liuo­se, no­rė­tų čia pa­si­lik­ti."

Straipsnio šaltinis: https://www.skrastas.lt/futbola-zaidzia ... s-ir-sunus
Reporterė: Jurgita Juškevičienė
Straipsnis publikuotas spaudoje: 2019-06-10 11:38

Tobex
Pranešimai: 7531
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 15:14
Palaikoma komanda: Šiauliai

Re: FA Šiauliai

2019 Spa 08 19:20

antras reportažas apie Šiaulių FA.
neplanuoja eiti į A lygą, tikslas po sezono porą žaidėjų paleist į A lygą.
https://www.youtube.com/watch?v=2OESXUe-tfs

Tobex
Pranešimai: 7531
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 15:14
Palaikoma komanda: Šiauliai

Re: FA Šiauliai

2019 Spa 12 11:00

Justas Petravičius įdomus žaidėjas. Jis už pagrindą į trauktį buvo bandomas jau senai. man atrodo ir A lygoje gavo progų.
veliau už Kražantę I lygoje bandė ir dabar Šiauliuose gerai, techniškas, greitas. Gal net ryškiausias komandos žaidėjas.

problema ta, kad jam 23 metai, o jis žaidžia su 18-20metų kolegomis ir atrodo už juos jaunesnis :) Tai tikriausiai ir trukdo A lygoje žaisti, bet norėčiau, kad kas nors suteiktų progą, nes dabar Vareika ir Golubickas parodo, kad nebūtina būti fiziškai lygiu, kad galėtum žaisti A lygoje.

o gražių dalykų gal ir visai parodytų ir aukštesniame lygyje.

Tobex
Pranešimai: 7531
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 15:14
Palaikoma komanda: Šiauliai

Re: FA Šiauliai

2019 Lap 04 21:09

Draugiškų rungtynių maratonas pradėtas pergale bei pralaimėjimu.
✔️ Jungtinė Šiaulių U-15 ir U-16 komanda 2:0 nugalėjo „Varsovia U-15“ ekipą, įvarčius šiose rungtynėse pelnė Nojus Penikas (rez. perdavimas Lukas Linartas) ir Tomas Lukošiūnas (rez. perdavimas Deinas Leitonas).
❌ O štai vyresni SG-FA „Šiauliai U-17“ žaidėjai susitiko su Varšuvos „Legia U-17“ bei po atkaklios kovos 1:2 nusileido bendraamžiams iš Lenkijos, įvartį Šiaulių komandai pelnė Jurgis Jankauskas (rez. perdavimas Emilis Gasiūnas).
Dabar laukia išvyka į Berlyną.

Tobex
Pranešimai: 7531
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 15:14
Palaikoma komanda: Šiauliai

Re: FA Šiauliai

2019 Lap 06 12:03

Vakar FA „Šiauliai“ auklėtiniai sužaidė dvejas draugiškas rungtynes Berlyne 🇩🇪!
❌ U-15 bei U-16 jungtinė Šiaulių ekipa susitiko Berlyno „Dynamo“ komanda. Šiose draugiškose rungtynėse šiauliečiai patyrė pralaimėjimą rezultatu 3:1, o vienintelį Šiaulių komandos įvartį pelnė Naglis Urbonas. ⚽
❌ SG-FA „Šiauliai U-17“ susitiko su viena iš stipriausių Europos futbolo akademijų - „Hertha BSC“. Čia stipresni buvo vokiečiai, kurie šiauliečius nugalėjo 6:1. Įvartį Šiaulių komandai pelnė Gabrielius Micevičius. ⚽
Šiandien laukia dar dvejos draugiškos rungtynės! 💛🖤

Tobex
Pranešimai: 7531
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 15:14
Palaikoma komanda: Šiauliai

Re: FA Šiauliai

2019 Lap 09 17:58

Debiutiniame sezone – sudėties išskirtinumas bei „kietas riešutėlis“ visiems
http://www.siauliufa.lt/lt/naujienos/6/article/1333/
2019-11-09 14:31

Nurimus aistroms ir finišavus 2019 metų LFF I lygos sezonui, vertą atkreipti dėmesį į vieną išskirtinę lygos komandą, kuri iš visų išsiskyrė savo sudėtimi. Ši ekipa - 2019 metais lygoje debiutavusi FA „Šiauliai". Šiauliečiai lygoje išsiskyrė tuo, kad visi aikštėje šiame sezone pasirodę futbolininkai - vietiniai žaidėjai arba nuo pat mažų dienų tobulėjo futbolo akademijoje „Šiauliai".

Renato Vestarto bei Tado Šalkausko treniruojama FA „Šiauliai" komanda turėjo išties gerą debiutinį sezoną, ilgai kovojo dėl aukštesnių lygos vietų, o galutinėje rikiuotėje užėmė šeštąją vieta LFF I lygoje.

Prieš sezoną Šiaulių futbolininkams buvo išsikeltas tikslas patekti į pirmąjį aštuntuką turnyrinėje lentelėje, o startavus sezonui, daugeliui atrodė, kad šiauliečiai bus kur kas aukščiau, nes pirmosiose rungtynėse savo varžovus tiesiog triuškino. Vėliau FA „Šiauliai" papuolė į savotišką duobę, tačiau iš jos išlipo bei šiauliečiai ir toliau išliko varžovams nerimą kelianti ekipa šiame sezone.

Per dvidešimt aštuonerias rungtynes Šiaulių komanda laimėjo keturiolika rungtynių, pasiekė penkerias lygiąsias ir varžovams nusileido devynis kartus. Šiauliečiai per šį sezoną pelnė šešiasdešimt vieną įvartį bei trisdešimt septynis kartus traukė kamuolį iš savų vartų. Tiesa, šiauliečiai buvo iškovoję viena pergale daugiau, tačiau sezono eigoje iš lygos pasitraukė „Stumbras B" bei Šiaulių komandos pergalė prieš šią ekipą buvo anuliuota.

Šiame sezone Šiaulių komandoje būtų galima išskirti tris svarbiausius atakuojančius žaidėjus - tai vyriausias ekipos žaidėjas Vaidas Viktoravičius, kuris praleido vos vienerias komandos rungtynes bei pelnė dešimt įvarčių. Rezultatyviausiai komandoje žaidė Donatas Konikas, kuris įmušė keturiolika įvarčių, tačiau sezono eigoje kentėjo nuo traumų bei praleido net dvylika komandos rungtynių. Šiame sezone kone ryškiausiai sužibo Justas Petravičius, kuris įmušė dvylika įvarčių, ne kartą asistavo savo komandos draugams bei visus žavėjo savo įspūdingais reidais su kamuoliu. Pastarasis buvo išrinktas ir į lygos simbolinį vienuoliktuką. Šiaulių komandoje šiame sezone visose rungtynėse aikštėje pasirodė tik vienas žaidėjas - vartininkas Gustas Baliutavičius.

Taip pat 2019 metų sezone vyrų futbole Šiaulių komandoje debiutavo ir labai daug jaunimo, kurie taip pat ryškiai prisidėjo prie komandos žaidimo bei ne kartą šiame sezone sulaukė ir Lietuvos jaunimo rinktinių trenerių dėmesio. Joms atstovavo šie žaidėjai: Deividas Dovydaitis (U-17), Grantas Jaseliūnas (U-17), Emilis Gasiūnas (U-17), Matas Gasiūnas (U-17), Gabrielius Micevičius (U-17), Gabijus Micevičius (U-17), Karolis Mantinis (U-18), Kristupas Mantinis (U-18), Modestas Vainikaitis (U-18), Jonas Lukas Kovalskis (U-18), Deividas Puodžiūnas (U-18; U-19), Dovydas Jansonas (U-18; U-19) bei anksčiau jau minėtas Donatas Konikas (U-21), o pasibaigus sezonui į U-22 rinktinę sulaukė kvietimo Dominykas Kubilinskas, Gustas Baliutavičius ir Sergej Amirzian, kuris taip pat atstovavo U-21 rinktinę.

Verta pabrėžti ir tai, jog šiauliečiai visą sezoną neleido atsikvėpti ir vieniems iš lygos lyderių. Sykį laimėta prieš čempionus - Telšių „Džiugo" futbolininkus. Be LFF I lygos šiauliečiai rungtyniavo ir SHARP LFF taurėje - pasiektas aštuntfinalio barjeras, tačiau jame, tik po pratęsimo, nusileista aukščiausioje šalies lygoje rungtyniaujantiems FK „Panevėžys" futbolininkams.

Apie debiutinį Šiaulių komandos sezoną mintimis pasidalino komandai vadovavęs vyriausiasis treneris Renatas Vestartas.

- Treneri, baigėsi debiutinis komandos sezonas. Nurimus aistroms, kaip vertinate šį sezoną?

- Jeigu atmetus, kad sezono eigoje galbūt matėsi, jog galime geriau, vertinčiau teigiamai. Ta šešta vieta, aišku, galėjo būti ir geresnė, bet galėjo būti ir blogesnė, nes tam tikros priežastys kaip - žaidėjų traumos, kurių negali suplanuoti, šiek tiek „pakišo koją", tačiau sezoną įvertinkime teigiamai.

- Ar pavyko įgyvendinti iškeltus tikslus prieš sezoną?

- Apie tikslus, jei apie tokius formalius - patekti į pirmąjį aštuonetą. Taip, patekome, bet apie mano asmeninius tikslus, tai sakyčiau, kad tikrai mums pasiteisino dalyvavimas LFF I lygoje. Jauni žaidėjai, kurie yra gimę 2002 metais, dar praeitais metais dalyvavo U-17 čempionate, o šiemet jie tikrai pilnai atsiskleidė, kai kurie mane net nustebino turbūt 100 procentų. Kai kuriems žaidėjams planavome gal tik atsarginių žaidėjų rolę ar tik treniruočių partnerio, bet kai kurie tapo ir pagrindo žaidėjais bei jų minutės aikštelėje tapo visai kitokios nei, kad mes planavome.

- Kaip manote, ar kažko trūko šiame sezone?

- Žinoma, trūko šešių taškų ir būtume sezoną baigę kaip lygos prizininkai. Dėl kai kurių rungtynių iki dabar dar negaliu sau atleisti ir komandai negaliu atleisti (šypsosi - aut. past.). Na, pora rungtynių, manau, tikrai galėjome sužaisti geriau. Žaidėjai, mūsų jauni - jų potencialas yra tikrai didžiulis, tačiau vien už potencialą taškų negausi. Tu turi stengtis, turi vykdyti užduoti, o pora rungtynių su nusiteikimu ir žaidybine drausme, mes tikrai sužaidėme ne kaip. Mano nuomone, mes šiame sezone galėjome finišuoti aukštesnėje vietoje.

- Kaip pačiam, kaip treneriui sezonas?

- Na, pačiam, kaip treneriui šis sezonas buvo be galo įdomus. Jau eilę metų dirbau su U-17 amžiaus komandomis. Kiekvieną kartą, paėmus naują komandą ir ją užauginti iki U-17 jau buvo tokia savotiška rutina - ir metodai, ir priemonės jau yra aiškios, laukiantys iššūkiai taip pat yra kaip ir aiškūs. Toks darbas jau buvo kaip ir rutininis, todėl šie metai, man kaip treneriui, buvo fantastiniai. Buvo daug analizės, labai daug darbo su skirtingų charakterių žaidėjais, todėl šiuo sezonu tiesiog mėgavausi.

- Ką po šio sezono išskirtumėte iš žaidėjų, kurie efektyviausiai pildė Jūsų planus bei buvo komandos kertiniai žaidėjai?

- Asmeniškai išskirti ką gal nelabai norėčiau, nes kiekvienos rungtynės turėjo savo specifika. Jeigu žaidėme pirmu numeriu, tai labiau gal didesnę reikšmę turėjo puolimo grandies žaidėjai. Kai žaidėme su stipriomis komandomis, kaip Telšių „Džiugas" ar Kėdainių „Nevėžis" - vartininkas ir gynyba turėjo pagrindinį vaidmenį. Taip, kad kažką labai išskirti - sudėtinga. Na, bet pavyzdžiui Gustas Baliutavičius - jeigu dar prieš metus buvo lyg aikštėje pasimetęs jaunuolis, tai šiemet tapo tikrai tvirtu ir patikimu vartų sargu. Pagrindinių centro gynėjų pora irgi tikrai sužaidė užtikrintą sezoną, tenkino ir centro saugų žaidimas, taip pat - ir puolėjų bei krašto saugų. Taip, kad asmeniškai kažko išskirti nenorėčiau. Visi žaidėjai - užaugę mūsų akademijoje ir visi žino mūsų žaidybinį planą bei reikalavimus, supranta mūsų „kodinius" žodžius, kuriuos naudojame per treniruotes ir rungtynes. Tas tarpusavio supratimas tarp trenerių ir žaidėjų - tikrai yra. Aišku, buvo ir sunkių momentų, kai reikėjo asmenines charakterio savybes pademonstruoti. Čia galbūt dėl jauno amžiaus ar apimančių emocijų. Galbūt čia ir buvo šiek tiek silpnesnė vieta, tačiau, manau, tai stengsimės pataisyti ateityje.

- Kaip vertintumėte jaunimo pasirodymą šiame sezone?

- Kalbant apie jaunimą, pas mus buvo tik keturi žaidėjai, kurie vyresni nei 21 metų. Bet jeigu imant žaidėjus, kurie pas mus yra patys jauniausi - 2002 metų ar net 2003 metų gimimo vaikinai, tai tikrai viršijo visus mūsų lūkesčius. Ugnius Selvenis buvo vienas iš pagrindinių gynybinio plano žaidėjų ir jo žaidimo kokybė tikrai tenkino, broliai Mantiniai - sužaidė labai puikų sezoną, Modestas Vainikaitis ir Dovydas Jansonas yra tikrai puikūs ir patikimi vaikinai. Sakyčiau visi vaikinai visiškai atitinkantys LFF I lygos žaidėjų statusą, tikrai gali žaisti ir viskas su jais yra tvarkoje. Taip pat, kaip ir anksčiau minėjau, išbandėme keletą ir 2003 metų amžiaus komandos žaidėjų, kai jų varžybų grafikai nesutapdavo su mūsų grafikais. Bandėme kelis jaunuolius įlieti į vyrų futbolą ir tikrai matosi, jog pas juos potencialas yra didžiulis ir tikrai galvosime apie jų integraciją ir žaidybinį laiką kitų metų LFF I lygos sezone.

- Koks buvo jausmas, kai pasiilgę futbolo šiauliečiai užpildydavo stadiono tribūnas ir susidomėjimas mieste vis augo? Ar tikėjotės, kad taip greitai sulauksite Šiaulių miesto gyventojų dėmesio?

- Futbolą šiauliečiai mylėjo jau nuo senų laikų, ką galiu pasakyti - daug metų lankydavausi stadione. Šiemet kuo publika išsiskyrė - padidėjo moteriškoji pusė, atsirado vaikų, kurie eina į futbolą bei kuriems įdomu ir toks reiškinys bei mūsų ta strategija, kad Šiauliuose žaistų tik šiauliečiai ir akademijos auklėtiniai, sakyčiau labai pasiteisino, atsirado papildomai besidominčių žmonių tuo dalyku. Dar tikrai nebuvau matęs, kad jaunieji akademijos auklėtiniai po rungtynių žaidėjų prašytų autografų ar bendros nuotraukos po rungtynių ar net per treniruotę. Tie vaikai savo treniruočių metu, šalia savęs mato besitreniruojančius pirmos komandos žaidėjus, jiems tai yra didžiulė motyvacija, jie ateina į aikštę, džiaugiasi ir palaiko. Taip pat tikimės ne tik užsiauginti savų žaidėjų - šiauliečių, kurie atitiktų A lygos lygmenį ir su jais žaisti joje, bet ir užsiauginti žiūrovus, kurie pažinotų žaidėjus, augtų šalia žaidėjų. Aš tikrai manau, kad per pastaruosius 4-5 metus mes užsiauginsime tikrai stiprų vietinį jaunimą, kuriems nereikės emigruoti ar išvažiuoti. Tikimės, kad liks Šiauliuose ir, manau, kad šiauliečiai tai tikrai įvertins ir bus įdomu ateiti pasižiūrėti, kaip žaidžia čia užaugę žaidėjai.

Anbo
Pranešimai: 7736
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 19:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: FA Šiauliai

2019 Lap 10 07:39

Šiauliams kažkada reikės keisti statusą ir struktūrą, nes futbolo akademijos komandos į A lygą nepriims. Turi būti futbolo klubas. Įdomu kada šitie pokyčiai įvyks.

šiaip
Pranešimai: 3432
Užsiregistravo: 2010 Vas 10 17:49

Re: FA Šiauliai

2019 Lap 10 08:59

Šiauliams kažkada reikės keisti statusą ir struktūrą, nes futbolo akademijos komandos į A lygą nepriims. Turi būti futbolo klubas. Įdomu kada šitie pokyčiai įvyks.
Šiaulių statusas kaip tik yra tinkamas. Galėtų nors ir šiandien licencijuotis A lygai.

Grįžti į