GS3
Pranešimai: 2518
Užsiregistravo: 2014 Sau 16 18:58

LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybės

2015 Bal 14 16:21

Pirmadiená ávyko LFF III lygos Klaipëdos regiono pirmenybiø komandø vadovø susirinkimas, per kurá savo dalyvavimà pirmenybëse patvirtino Kretingos „KKT“, Klaipëdos „Sarema“, Plikiø „Klarksonas-Sakuona“, Klaipëdos „Baltai“, Klaipëdos „AGRpakas-Sendvaris“ ir Plungës „Babrungas“.
Klaipëdos „Jambo“ ir Klaipëdos „Rosa“ dar nëra apsisprendusios dël dalyvavimo pirmenybëse. Jos savo apsisprendimà turës pateikti iki balandþio 20 d.
Praëjusio sezono nugalëtoja – „Gargþdø Pramogos-Taðkas“ komanda nusprendë ðiemet iðmëginti jëgas LFF II lygos Vakarø zonos pirmenybëse. Pirmenybëse nebedalyvaus iðirusi Klaipëdos „Kurðiø“ komanda bei keletà nesëkmingø sezonø iðgyvenusi Maþeikiø „Olimpo-SC“ ekipa.
Klaipëdos „Sarema“ bus susijusi komanda su LFF II lygoje rungtyniausianèia „Gargþdø Pramogos-Taðkas“ ekipa ir pagal LFF varþybø nuostatus galës varijuoti komandose registruotais þaidëjais.
Komandos savo sudëtyje galës registruoti po 35 þaidëjus, antrasis registracijos laikotarpis bus per sezono pertraukà.
Jei pirmenybëse liks 6 ekipos, tai jos rungtyniaus keturiais ratais. Jei komandø skaièius bus 7-8, tada bus rungtyniaujama trimis ratais.
Pirmenybiø pradþia planuojama geguþës mën. pirmomis dienomis, liepos 12 d. – rugpjûèio 7 d. bus pertrauka, o pirmenybës finiðuotø spalio 16-17 d.

http://www.klff.lt/news.php?readmore=200" onclick="window.open(this.href);return false;

GS3
Pranešimai: 2518
Užsiregistravo: 2014 Sau 16 18:58

Re: LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybės

2015 Bal 22 15:30

http://www.klff.lt/news.php?readmore=207

LFF III lygos Klaipëdos regiono pirmenybëse dalyvaus 8 komandos

Prie dalyvavimà LFF III lygos Klaipëdos regiono pirmenybëse anksèiau patvirtinusiø ðeðiø komandø pastarosiomis dienomis prisijungë dar dvi ekipos – savo dalyvavimà pirmenybëse pratæs Klaipëdos „Rosa“ ir LFF III lygos Klaipëdos regiono pirmenybëse debiutuos Klaipëdos „Koralas“.
Tad 2015 metø LFF III lygos Klaipëdos regiono pirmenybëse dalyvaus 8 komandos - Kretingos „KKT“, Klaipëdos „Sarema“, Plikiø „Klarksonas-Sakuona“, Klaipëdos „Baltai“, Klaipëdos „AGRpakas-Sendvaris“ ir Plungës „Babrungas“, Klaipëdos „Rosa“ ir Klaipëdos „Koralas".
Klaipëdos „Jambo“ dël ávairiø prieþasèiø vis gi nusprendë sustabdyti savo komandos gyvavimà ir ðiemet komanda varþybose nedalyvaus.
Priminsime, kad praëjusio sezono nugalëtoja – „Gargþdø Pramogos-Taðkas“ komanda nusprendë ðiemet iðmëginti jëgas LFF II lygos Vakarø zonos pirmenybëse. Pirmenybëse nebedalyvaus iðirusi Klaipëdos „Kurðiø“ komanda bei keletà nesëkmingø sezonø iðgyvenusi Maþeikiø „Olimpo-SC“ ekipa.
Klaipëdos „Sarema“ bus susijusi komanda su LFF II lygoje rungtyniausianèia „Gargþdø Pramogos-Taðkas“ ekipa ir pagal LFF varþybø nuostatus galës varijuoti komandose registruotais þaidëjais.
Komandos savo sudëtyje galës registruoti po 35 þaidëjus, antrasis registracijos laikotarpis bus per sezono pertraukà.
Komandos rungtyniaus trimis ratais, o pirmenybiø pradþia planuojama geguþës mën. pirmomis dienomis, liepos 12 d. – rugpjûèio 7 d. bus pertrauka, o pirmenybës finiðuotø spalio 16-17 d.

...

Re: LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybės

2015 Geg 04 12:25

Pirmadiená startuoja LFF III lygos Klaipëdos regiono pirmenybës
http://klff.lt/news.php?readmore=218" onclick="window.open(this.href);return false;

Nuo pirmadienio prasideda LFF III lygos Klaipëdos regiono pirmenybës, kuriose rungtyniaus 8 komandos.

Jau pirmadiená ávyks net trejos rungtynës – Kretingoje, Gargþduose ir Klaipëdoje.

Geguþës 4 d. 18.30 val. Kretingos miesto stadione susitiks „KKT“ ir „AGRpakas-Sendvaris“, 19.00 val. Gargþdø „Minijos“ vid. mokyklos dirbtinës dangos aikðtëje rungtyniaus „Sarema“ ir „Koralas“, o 20.30 val. Klaipëdos centrinio stadiono dirbtinës dangos aikðtëje tarpusavyje kovos „Baltai“ ir „Babrungas“.

Paskutinë turo dvikova tarp „Klarksonas-Plikiai“ ir „Rosa“ komandø ávyks penktadiená, geguþës 8 dienà 20.30 val. Klaipëdos centrinio stadiono dirbtinës dangos aikðtëje.

...

Re: LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybės

2015 Geg 04 12:27

LFF III lyga Klaipëdos regiono pirmenybës
Komanda R. Taðk.
1. KKT 0 0
2. Sarema 0 0
3. Baltai 0 0
4. Klarksonas-Sakuona 0 0
5. AGRpakas-Sendvaris 0 0
6. Babrungas 0 0
7. Rosa 0 0
8. FK "Koralas" 0 0

...

Re: LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybės

2015 Geg 11 09:53

Plikių "Sakuonos-Klarksono" komanda efektinga pergale pradėjo Lietuvos futbolo 3-ios lygos Klaipėdos regiono čempionatą, 5:0 sutriuškinusi "Rosos" vienuolikę.
Rungtynių santrauka čia... https://www.facebook.com/video.php?v=89 ... theater%27" onclick="window.open(this.href);return false;

...

Re: LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybės

2015 Geg 11 09:56

I turas

2015-05-08
Klarksonas-Sakuona 5 : 0 Rosa

2015-05-04
KKT 1 : 1 AGRpakas-Sendvaris

2015-05-04
Sarema 5 : 1 FK "Koralas"

2015-05-04
Baltai 2 : 1 Babrungas

...

Re: LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybės

2015 Geg 11 09:57

2 turas

2015-05-10
Rosa 2 : 2 KKT

2015-05-08
Babrungas 2 : 2 Sarema

...

Re: LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybės

2015 Geg 11 09:58

1. Sarema 2 1 1 0 7:3 4 4
2. Klarksonas-Sakuona 1 1 0 0 5:0 5 3
3. Baltai 1 1 0 0 2:1 1 3
4. KKT 2 0 2 0 3:3 0 2
5. AGRpakas-Sendvaris 1 0 1 0 1:1 0 1
6. Babrungas 2 0 1 1 3:4 -1 1
7. Rosa 2 0 1 1 2:7 -5 1
8. FK "Koralas" 1 0 0 1 1:5 -4 0

...

Re: LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybės

2015 Bir 04 11:59

2 turas

2015-05-15
FK "Koralas" 2:1 Klarksonas-Sakuona

2015-05-11
AGRpakas-Sendvaris 2:3 Baltai

2015-05-10
Rosa 2:2 KKT

2015-05-08
Babrungas 2:2 Sarema

...

Re: LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybės

2015 Bir 04 12:00

3 turas

2015-05-20
FK "Koralas" 6:1 Rosa

2015-05-18
Sarema 7:2 AGRpakas-Sendvaris

2015-05-17
Klarksonas-Sakuona 2:6 Babrungas

...

Re: LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybės

2015 Bir 04 12:01

4 turas

2015-05-27
Babrungas 3:4 FK "Koralas"

2015-05-27
AGRpakas-Sendvaris 2:4 Klarksonas-Sakuona

2015-05-25
KKT 2:1 Sarema

2015-05-25
Rosa 0:5 Baltai

...

Re: LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybės

2015 Bir 04 12:02

5 turas

2015-06-03
Sarema 2:0 Baltai

2015-06-03
Klarksonas-Sakuona 1:2 KKT

2015-06-01
Babrungas 10:1 Rosa

2015-05-31
FK "Koralas" 6:3 AGRpakas-Sendvaris

...

Re: LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybės

2015 Bir 04 12:03

1. FK "Koralas" 5 4 0 1 19:13 6 12
2. Sarema 5 3 1 1 17:7 10 10
3. Baltai 4 3 0 1 10:5 5 9
4. KKT 4 2 2 0 7:5 2 8
5. Babrungas 5 2 1 2 22:11 11 7
6. Klarksonas-Sakuona 5 2 0 3 13:12 1 6
7. AGRpakas-Sendvaris 5 0 1 4 10:21 -11 1
8. Rosa 5 0 1 4 4:28 -24 1

- LFF III lygos Klaipëdos regiono pirmenybëse debiutantai Klaipëdos „Koralas“ netikėtai lyderiauja. :shock:

GS3
Pranešimai: 2518
Užsiregistravo: 2014 Sau 16 18:58

Re: LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybės

2015 Bir 04 18:10

http://www.klff.lt/infusions/stats/zaidejai1.php?id=154" onclick="window.open(this.href);return false;

Žvaigždė rado vietą KKT komandoje iš Kretingos. Kodėl Kretingos? Ir ko jis taip ramiai numarino karjerą? Štai kur klausimas...

...

Re: LFF III lygos Klaipėdos regiono pirmenybės

2015 Bir 05 11:38

http://www.klff.lt/infusions/stats/zaidejai1.php?id=154

Žvaigždė rado vietą KKT komandoje iš Kretingos. Kodėl Kretingos? Ir ko jis taip ramiai numarino karjerą? Štai kur klausimas...
- Kad zwiozda, tai dar čia diskutuotinas klausimas.. :roll:

- Joo, galėjo gimtojo Kupiškio "Narjantoo" žaisti.. gal kokią ciocę Kretingoo rada??? :roll:

- tai gal savo statistiką gerina KKT :idea:

Gediminas Paulauskas
KOMANDA: KKT
LYGA: LFF III Klaipėdos regiono pirmenybės
2 ĮVARČIAI

Grįžti į