Vilniečiai išreiškė pasitikėjimą P.Malžinsku

Vilniečiai išreiškė pasitikėjimą P.Malžinsku Paskelbta: 2019-08-21 16:28

Visuotiniame neeiliniame VRFS narių susirinkime buvo sprendžiama dėl pasitikėjimo VRFS prezidentu Pauliumi Malžinsku, taip pat vyko ir atvira diskusija dėl asociacijos siūlomų tolimesnių veiksmų.

Priminsime, kad liepos 8 d. Lietuvos futbolo federacija (LFF) suspendavo VRFS prezidento P. Malžinsko narystę Vykdomąjame komitete. Tad jau daugiau nei mėnesį didžiausia ir aktyviausia LFF struktūroje esanti Asociacija neturi tiesioginio atstovo pagrindiniame šalies futbolo valdymo organe. Neeiliniame VRFS narių susirinkime kalbėjęs P.Malžinskas konstatavo, kad realių suspendavimo motyvų reikia ieškoti balandžio 30 d. vykusioje LFF konferencijoje, kurios metu antruoju LFF viceprezidentu buvo išrinktas Tauragės apskrities futbolo federacijos vadovas Arūnas Pukelis.

„Mano požiūriu, tikroji priežastis – LFF organizacijos kultūra, arba paprasčiau kalbant – faktinio jos vadovo A.Pukelio mentalitetas. Kai reikalaujama prisiekti, o ne įsipareigoti, tarnauti, o ne dirbti kartu. Ir būti ištikimam, arba būti pašalintam. Būtent toks mąstymo būdas atsiskleidė mūsų ir LFF vadovybės konflikto metu. Drįstu teigti, kad šis konfliktas nėra susijęs su mano asmeniu, bet visų pirma – su pamatinėmis vertybėmis ir principais. Nors daromas didelis spaudimas, kad „viskas susitvarkys“, jei tik bus pakeistas VRFS vadovas, manau, kad tai tik parodo siekį kontroliuoti Vilniaus futbolo bendruomenę. Jūs, o ne kas kitas, išrinkote mane VRFS vadovu ir delegavote į LFF Vykdomąjį komitetą, todėl tik jūs turite spręsti, ar aš tinkamai einu šias pareigas“, – į VRFS narius kreipėsi P.Malžinskas.

Beveik 4 tūkst. aktyvių futbolo mėgėjų vienijančios asociacijos vadovas atkreipė dėmesį, kad pastaruoju metu Lietuvos futbolas susiduria su dideliais iššūkiais. „Po A.Pukelio išrinkimo antruoju LFF viceprezidentu faktiškai nutrūko bet koks bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos Vyriausybe. Futbolas buvo išbrauktas iš prioritetinių sporto šakų sąrašo, o darbo grupės veikla iš Vyriausybės lygmens buvo perkelta į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją. Seimo grupės „Už Lietuvos futbolo ateitį“ nariai atvirai klausia, kokia yra LFF moralinė laikysena, kodėl federacija nebrangina savo prestižo, kodėl nevyksta pokyčiai?“, – teigė P.Malžinskas.

Baigdamas kalbą VRFS prezidentas pareiškė, kad yra pasirengęs ne tik kritikuoti federaciją, bet ir pateikti konstruktyvius permainų pasiūlymus. „Būtina peržiūrėti LFF Etikos kodekso normas ir nustatyti aukštus etikos ir reputacijos standartus federacijos struktūroje dirbantiems žmonėms. Reikia atverti federaciją futbolo klubams ir bendruomenėms, įtraukti juos į LFF valdymo struktūrą ir sprendimų priėmimus. Siekiant didesnio LFF atvirumo ir skaidrumo privalome peržiūrėti prieš kelis metus darbo grupės parengto Gerojo valdymo raporto gaires ir įgyvendinti jose pateiktus pasiūlymus. Tik taip galime atkurti visuomenės pasitikėjimą futbolo federacija“, – konstatavo P.Malžinskas.

Neeiliniame susirinkime dalyvavo 44 iš 56 VRFS narių, 40 balsavo už pasitikėjimą prezidentu P.Malžinsku, 3 buvo prieš, o 1 biuletenis į balsadėžę nebuvo įmestas. Padėkojęs už paramą P.Malžinskas dar kartą kreipėsi į VRFS narius ir pristatė Gerojo valdymo praktikos darbo grupės raporto pagrindu parengtą pasiūlymų paketą. Atviros diskusijos metu mintimis apie LFF valdymo struktūros pokyčių galimybes pasidalino svečio teisėmis susirinkime dalyvavęs federacijos prezidentas Tomas Danilevičius ir generalinis sekretorius Edgaras Stankevičius bei Gerojo valdymo praktikos darbo grupei vadovavęs Gintautas Babravičius, savo pastabas išsakė ir žurnalistas Tautvydas Vencevičius, buvęs „Žalgirio“ futbolininkas Rimas Turskis, VRFS Valdybos nariai Artūras Žarnovskis bei Kastytis Valantinas.

„Šiandien pamatėme, kad VRFS nariai pasitiki Asociacijos prezidentu, tad LFF Vykdomasis komitetas turi priimti sprendimą dėl P.Malžinsko suspendavimo atšaukimo. Turėdami savo atstovą Vykomąjame komitete VRFS nariai galės teikti pasiūlymus LFF Konferencijai dėl federacijos valdymo struktūros pokyčių. Tai yra testas federacijai ir jos nusiteikimo įsiklausyti į futbolo bendruomenės balsą lakmuso popierėlis“, – teigė A.Žarnovskis.

LFF interesus susirinkime atstovavęs advokatas Algimantas Šindeikis patikino, kad federacijos įstatai nedraudžia asociacijai teikti prašymą LFF Vykdomąjam komitetui, kad būtų panaikintas P.Malžinsko suspendavimas, o federacijos generalinis sekretorius E.Stankevičius pastebėjo, kad nors formaliai VRFS vadovo suspendavimas galioja iki artimiausios eilinės LFF Konferencijos, kuri turėtų vykti 2020 m. balandį, bet neatmestina ir greitesnių pokyčių galimybė. „Neatmeskime varianto, kad turėsime ir neeilinę LFF konferenciją, kuri gali įvykti žymiai greičiau“, – mįslingai kalbėjo E.Stankevičius.

Baigiamuoju visuotinio VRFS narių susirinkimo akordu tapo bendru pritarimu priimta rezoliucija. Joje reiškiamas pasitikėjimas VRFS vadovu ir siūloma LFF inicijuoti, o LFF VK – atšaukti liepos 8 d. diskriminacinį sprendimą dėl VRFS vadovo suspendavimo. Taip pat siūloma iš esmės peržiūrėti ir pakeisti LFF įstatus, suformuoti nepriklausomą ir autoritetingą Etikos komisiją, peržiūrėti Etikos kodekso normas, o LFF veikloje įdiegti aiškias atvirumo ir skaidrumo nuostatas. Rezoliucijoje taip pat pažymima, kad Vilniaus regiono futbolo sąjunga, gindama gausiausiai atstovaujamos Lietuvoje Vilniaus regiono futbolo bendruomenės, sąjungos narių ir jų deleguotų atstovų interesus, pasilieka teisę kreiptis į UEFA ir FIFA dėl situacijos Lietuvos futbolo valdyme ir LFF priimamų sprendimų.

„Dėkoju už pasitikėjimą. Veiksime taip kaip numato LFF įstatai, teiksime konstruktyvius pasiūlymus federacijos Vykdomąjam komitetui ir konferencijai, ir sieksime, kad įvyktų visam mūsų futbolui reikalingi pokyčiai“, – pažadėjo VRFS prezidentas P.Malžinskas.