Anbo
Pranešimai: 8709
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 19:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: LFF veikla

2020 Spa 10 10:11

šviežias Malinausko video, susuktas dar prieš LTOK rinkimus. Kiek supratau kelių savaičių bėgyje pasirodys nauja video epopėjos dalis apie Švinių :)

Lietuvos atstovas olimpinėse žaidynėse

Paskelbta: 2020-10-09

https://youtu.be/2WFXtZXeuZ8


karys
Pranešimai: 7592
Užsiregistravo: 2010 Vas 24 08:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: LFF veikla

2020 Spa 21 13:10

https://www.lrt.lt/naujienos/sportas/10 ... SjYrDj4KUk

Vėl tokia imitacinė veikla apie nieką dėl nieko, na tarkim kažkokiu būdu ta vyriausybė (čia naujoji kaip aš suprantu) vis dėlto kreipsis į uefa, kaip uefa turėtų į tokį dalyką išviso reaguoti, kad lff dirba mafukas, na mes tai žinome, kad anas mafukas, bet tai kas iš to, nei jis ten labai pagal mūsų įstatymus nusidėjęs (o ir senai tas buvo), nei ką, čia panašiai, kad mes dabar į europos parlamentą kreiptumėmės, kad uspackichas aferistas...
Apie Vilniaus “Žalgirį” ir futbolą apskritai… http://offside.blogas.lt" onclick="window.open(this.href);return false;

matvaju
Pranešimai: 1702
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 10:26

Re: LFF veikla

2020 Spa 21 14:57

Visai neseniai interviu E. Stankevičius, prieš rungtynes su Baltarusija, minėjo, jog LFF atskaitinga FIFAI ir UEFAI, o ne kažkokiai vyriausybei. Tad ką jie čia rengia giliai nusišvilpti.
O labiausiai straipsnyje patiko, kad viena iš rezoliucijos priežasčių, jog LFF neviešina savo biudžeto :D :D Nors viskas kiekvienais metais detaliai pristatoma
Aš tai seimo nariams siūlyčiau pradėti nuo savęs ir priimti įstatymus, kad ten negalėtų patekti teisti asmenys. Dabar vienai didžiausių partijų vadovauja už KORUPCIJĄ teistas asmuo. Čia viskas ok jiems.
Paskutinį kartą redagavo 1 matvaju. Iš viso redaguota 2020 kartus.

Anbo
Pranešimai: 8709
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 19:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: LFF veikla

2020 Spa 21 17:46

Visai neseniai interviu E. Stankevičius, prieš rungtynes su Baltarusija, minėjo, jog LFF atskaitlinga FIFAI ir UEFAI, o ne kažkokiai vyriausybiai. Tad ką jie čia rengia giliai nusišvilpt.
tai čia jau seniai aišku, kad LFF yra Lietuvai svetima organizacija. E.Stankevičius tai tik patvirtino

Respublik
Pranešimai: 4141
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: LFF veikla

2020 Spa 22 15:41

Lietuvos futbolo federacijos pareiškimas dėl Seimo narių rezoliucijos
https://lff.lt/news/11524/lietuvos-futb ... oliucijos/

2020 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registre buvo įregistruotas Seimo narių grupės rezoliucijos projektas „Dėl Lietuvos futbolo federacijos“.

Rezoliucijos projekte yra skleidžiamos tikrovės neatitinkančios ir LFF dalykinę reputaciją žeminančios žinios:

1. „<...> pastaraisiais metais stebima aktyvi nusikalstamo pasaulio atstovų intervencija į šios federacijos valdymą;

2. „<...> tačiau pastarųjų metų situacija, kuomet organizacijos rinkimuose nuolat vyksta kova tarp asmenų, kurie siejami su tam tikromis nusikalstamomis grupuotėmis, su asmenimis, siejamais su kitomis nusikalstamomis grupuotėmis, bei tokių asmenų dalyvavimas organizacijos valdyme sukuria grėsmę šios organizacijos skaidriam, atviram bei demokratiškam valdymui <...>“;

3. „<...> abejotinos reputacijos asmenų dalyvavimas šiame ugdymo procese sukelia grėsmę vaikų ir jaunimo vertybinės sistemos elementams <...>;

4. „<...>didžiausios LFF skaidrumo problemos atsirado dėl nusikalstamo pasaulio atstovų įtakos futbolui, uždaros ir neskaidrios struktūros valdymo. LFF priimami aktualūs futbolo visuomenei sprendimai nėra vieši. Federacija neviešina metinio biudžeto sąmatų ir tai sukelia abejonių apie gautų lėšų panaudojimo tikslus <...>“;

Atkreipiame gerbiamų Seimo narių dėmesį į tai, kad:

1. Vadovaujantis LFF įstatų 7 straipsnio 2 dalimi LFF Prezidentu, Vykdomojo Komiteto nariais ir Generaliniu Sekretoriumi gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. Laikoma, kad asmuo nėra nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis yra teistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nesvarbu, ar teistumas išnykęs, ar ne, taip pat teistas už kitą nusikalstamą veiką, kol teistumas neišnykęs. Vadovaujantis LR Konstitucijos 56 str. 2 dalimi Seimo nariu gali tapti asmenys, kurie yra atlikę bausmę pagal teismo paskirtą nuosprendį, o pagal LR Seimo rinkimų įstatyme pateiktą nepriekaištingos reputacijos apibrėžimą asmuo yra laikomas nepriekaištingos reputacijos, jei yra išnykęs ar panaikintas jo teistumas. LFF valdymo organuose nėra jokių asmenų, kurie neatitiktų LFF, UEFA ir FIFA įstatų nustatyto nepriekaištingos reputacijos reikalavimo.

2. Tokiu būdu, Seimo narių grupės Rezoliucijos projekto tekstu, raginant LR Vyriausybę įsikišti į LFF veiklą, yra pažeidžiama LR Konstitucijos 35 bei LR asociacijų įstatymo 14 straipsniai. Todėl tokia Rezoliucija negali būti nei teikiama svarstyti Seimui, nei už ją balsuojama.

3. Kaip visiškai neatitinkantis tikrovės turėtų būti vertinamas Rezoliucijos projekte pateikiamas tvirtinimas, kad „<...> didžiausios LFF skaidrumo problemos atsirado dėl nusikalstamo pasaulio atstovų įtakos futbolui, uždaros ir neskaidrios struktūros valdymo. LFF priimami aktualūs futbolo visuomenei sprendimai nėra vieši. Federacija neviešina metinio biudžeto sąmatų ir tai sukelia abejonių apie gautų lėšų panaudojimo tikslus <...>“. Pirma, atkreipiame Seimo narių dėmesį į tai, kad LFF kiekvienų metų finansinių atskaitomybių, biudžetų duomenys yra pateikiami LFF aukščiausiam valdymo organui LFF Konferencijai, kurioje narių balsavimų yra patvirtinamos ir pateikiamos išviešinimui Valstybinės įmonės Registrų centras juridinių asmenų duomenų bazėje.

4. Be to, atsižvelgiant į LFF narių pageidavimus, 2020 m. rugpjūčio 1 d. LFF Konferencija buvo transliuojame realiu laiku LFF interneto svetainės video kanale ir ją galėjo ir iki šiol gali stebėti visi pageidaujantys asmenys. Antra, LFF Lietuvos futbolo vystymo projektai yra finansuojami FIFA ir UEFA lėšomis. Už skirtų finansinių lėšų panaudojimą LFF teikia detalias ataskaitas FIFA ir UEFA. Jokių pastabų dėl skirtų lėšų panaudojimo neskaidrumo ar netikslingumo LFF nėra gavusi. LFF finansinė veikla kasmet yra audituojama nepriklausomo auditoriaus, patvirtinto LFF Konferencijos.

5. Visa informacija apie LFF veiklą ir šios veiklos finansines ataskaitas taip pat yra viešai skelbiama LFF interneto puslapyje.

6. Primename gerbiamiems Seimo nariams pačių priimtų įstatymų nuostatas. LR Asociacijų įstatymo 14 straipsnyje yra nustatytos asociacijos veiklos garantijos, numatančios, kad Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams įstatymų nenustatytais atvejais ir tvarka, politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, kitoms organizacijoms ir asmenims draudžiama kištis į asociacijos veiklą ir į jos vidaus reikalus. Tikimės, kad įstatymų privalo laikytis ne tik piliečiai, bet ir patys juos priėmę Seimo nariai.

7. LFF įstatų 3 str. 1 d. yra nustatyta, kad LFF yra neutrali politiniuose ir religiniuose reikaluose. FIFA įstatų 3 str. 1 dalyje nustatyta, kad FIFA yra neutrali politiniuose ir religiniuose reikaluose.

8. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT) savo jurisprudencijoje yra pabrėžęs, kad demokratijos padėtis konkrečioje valstybėje gali būti įvertinta pagal tai, kaip nacionalinėje teisėje užtikrinama asociacijos laisvė ir kaip valdžios institucijos užtikrina ją praktikoje (2004 m. vasario 17 d. sprendimo byloje Gorzelik ir kiti prieš Lenkiją, peticijos Nr. 44158/98, 88 punktas). Konvencijos 11 straipsnyje garantuojama asociacijos laisvė apima teisę sudaryti asociaciją (sprendimo byloje Gorzelik ir kiti prieš Lenkiją 88 punktas); galėjimas įsteigti juridinį asmenį siekiant kolektyviai veikti bendrų interesų srityje yra vienas svarbiausių asociacijos laisvės aspektų, be kurio ši teisė prarastų bet kokią prasmę (2014 m. balandžio 8 d. sprendimo byloje Magyar Keresztény Mennonita Egyház ir kiti prieš Vengriją, peticijų Nr. 70945/11, 23611/12, 26998/12, 41150/12, 41155/12, 41463/12, 41553/12, 54977/12 ir 56581/12, 78 punktas).

9. LR Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad – asociacija turi būti nepriklausoma ir laisva nuo valstybės ar kitų išorinių subjektų nepagrįsto kišimosi; asociacija nėra nepriklausoma tada, kai sprendimus, susijusius su jos veikla ir konkrečiais veiksmais, priima kas nors kitas, o ne asociacijos nariai ar organas, kuriam asociacijos nariai pavedė tai atlikti (2019-07-11 nutarimas Nr. KT21-N10/2019, bylos Nr. 9/2018).

10. Kadangi LFF įstatai įpareigoja LFF elgtis politiškai neutraliai, LFF nėra ir negali būti Seimo rinkimų kampanijos dalyvis, todėl išsamiai nepasisako dėl tokių Seimą ir visą Lietuvos visuomenę klaidinančių Rezoliucijų projektų, bet pastebi, kada kai kurie Seimo nariai arba dėl menko įsigilinimo į LFF veiklą arba apskritai nesidomėdami LFF vykdoma veikla bet apie ją teikiantys Seimo Rezoliucijos projektą, arba yra suklaidinti suinteresuotų asmenų arba elgiasi nesąžiningai Seimo rinkiminės kampanijos metu, siekdami tokiu neetišku būdu atkreipti savo rinkėjų dėmesį.

11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 4 straipsniu (Valstybės politikų elgesio principai) Valstybės politikas viešajame gyvenime privalo vadovautis pagarba žmogui ir valstybei – laikosi žmogaus teisių ir laisvių ir jas užtikrina, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir teise, didina pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis. Nemanome, kad tikrovės neatitinkančios informacijos platinimas per Seimo Rezoliucijos projektą dera su valstybės politikų elgesio kodekso reikalavimais.

Jei minimas Seimo Rezoliucijos projektas būtų teikiamas svarstyti Seimo posėdyje, prašome leisti pasisakyti LFF vadovams dėl Rezoliucijos projekto tekste pateikiamų tikrovės neatitinkančių žinių skleidimo.

Respublik
Pranešimai: 4141
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: LFF veikla

2020 Spa 22 16:08

Nesusipratimas? LFF į rungtynes neleido įsinešti istorinių Baltarusijos vėliavų, nors UEFA to nedraudžia
https://www.lrt.lt/naujienos/sportas/10 ... nedraudzia

Nors Lietuvos futbolo rinktinė sirgalius pastaruoju metu džiugina pozityviais rezultatais, pati federacija viešumoje vėl pasižymėjo prieštaringu sprendimu spalio 11 dienos UEFA tautų lygos rungtynėse tarp Lietuvos ir Baltarusijos rinktinių. Mačas baigėsi lygiosiomis 2:2, tačiau Lietuvos futbolo federacijos (LFF) sprendimas už aikštės ribų kelia rimtų abejonių dėl organizacijos skaidrumo.

Dar spalio mėnesio pradžioje prieš rungtynes su baltarusiais LFF generalinis sekretorius bendravo su portalo 15min žurnalistu Mariumi Milašiumi ir jam atskleidė, jog, nepaisant visų pastaruosius du mėnesius Baltarusijoje vykstančių neramumų, specialių palaikymo akcijų rengti neplanuojama. Vienu iš politinių palaikymo simbolių yra laikoma ir istorinė Baltarusijos vėliava, tačiau, kaip pranešė vienas iš LFF vadovų, jos įsinešti taip pat nebuvo leista. Argumentuojant tokį sprendimą buvo tikinama, jog UEFA, kuriai atskaitinga yra LFF, griežtai draudžia bet kokias politines žinutes, o vėliava stadione yra viena iš tokių. Šios taisyklės pažeidimas esą federacijai galėtų užtraukti baudą.

Tačiau šios savaitės pradžioje internetinis tinklaraštis apie futbolą „Sveiks Valio“ feisbuke pasidalino sava žinute ir pranešė, jog kreipėsi į UEFA su itin specifiniu klausimu.

„Teiravomės, ar UEFA varžybose sirgaliams yra draudžiama naudoti Baltarusijos istorinę vėliavą. Savo atsakyme UEFA teigia, jog vėliavos naudojimo klausimas niekada nebuvo nagrinėtas ir ją atsinešti į stadioną per UEFA varžybas nėra draudžiama“, – rašoma „Sveiks Valio“ puslapyje.

Susidaro įspūdis, kad atsakymai nesutampa – UEFA konkrečiai istorinių Baltarusijos vėliavų į stadioną įsinešti nedraudė, tačiau LFF nusprendė sirgalių su jomis į stadioną neįleisti. Vienas iš tokių atvejų Baltarusijos žiniasklaidoje nuskambėjo itin garsiai.

LRT.lt pabandė susisiekti su LFF gen. sekretoriumi E. Stankevičiumi, tačiau federacija sutiko atsakymus pateikti tik raštu.

„Mes vadovaujamės „UEFA Disciplinary Regulations“ dokumentu, kurio 16 punktas skamba taip:

However, all associations and clubs are liable for the following inappropriate behaviour on the part of their supporters and may be subject to disciplinary measures and directives even if they can prove the absence of any negligence in relation to the organisation of the match:
a. the invasion of the field of play;
b. the throwing of objects potentially endangering the physical integrity of others present at the match or impacting the orderly running of the match;
c. the lighting of fireworks or any other objects;
d. the use of laser pointers or similar electronic devices;
e. the use of gestures, words, objects or any other means to transmit a provocative message that is not fit for a sports event, particularly provocative messages that are of a political, ideological, religious or offensive nature;
f. acts of damage; g. causing a disturbance during national anthems;
h. any other lack of order or discipline observed inside or around the stadium.

Remiantis e papunkčiu Baltarusijos istorinė vėliava ir gali būti panaudojama provokacinėms žinutėms. Būtent dėl šio punkto galimų interpretacijų ir gavome rekomendacijas dėl simbolikos naudojimo. Mes savo ruožtu nuolat bendraujame su UEFA ir žinome jų poziciją šiais klausimais“, – argumentuodami savo sprendimą neleisti į stadioną įsinešti Baltarusijos istorinių vėliavų rašė LFF atstovai.

Interviu 15min E. Stankevičius tikino, esą sprendimai neleisti jokių politinių žinučių rungtynių metu buvo priimti LFF viduje, tačiau komentare po „Sveiks Valio“ įrašu LFF paskyra teigė, esą tai buvo padaryta jau pasitarus su UEFA delegatu.

„Kiekvienose UEFA rungtynėse yra priskiriamas delegatas, kuris atstovauja UEFA ir prižiūri, kad būtų laikomasi visų UEFA nuostatų ir reikalavimų. Rungtynes organizuojantis personalas prieš kiekvienas rungtynes turi susitikimą su delegatu, apsaugos inspektoriumi bei policija, kurio metu yra aptariami visi aktualūs klausimai. Šio susitikimo metu ir buvo išreikšta delegato pozicija, kad, norint išvengti politinių žinučių ir nesklandumų, istorinių Baltarusijos vėliavų stadione neturėtų būti. Tuo vadovaujantis ir buvo priimtas sprendimas neleisti sirgaliams įsinešti istorinės Baltarusijos simbolikos į stadioną“, – rašė paskyra „Lietuvos Futbolas“.

LRT.lt paklausė, kokiais argumentais rėmėsi UEFA delegatas, siūlęs neleisti Baltarusijos istorinių vėliavų stadione, nors UEFA to nedraudžia. LFF savo atsakyme teigia, esą delegatai remiasi oficialiais dokumentais.

„Už rungtynių vykdymą yra atsakingas UEFA paskirtas delegatas, jis taip pat remiasi rungtynių organizaciniu dokumentu ir jo rekomendacijų mes ir klausome. Kaip ne kartą buvo išreikšta tos pačios UEFA, futbole nėra vietos politikai, todėl stadionuose yra stengiamasi išvengti įvairių politinių žinučių. UEFA vienija 55 asociacijas, kurios visos yra lygiavertės, ir svarbiausia yra futbolas“, – situaciją komentavo LFF.

Tame pačiame interviu E. Stankevičius teigė, jog, jei bus užfiksuota pažeidimų dėl minėtų politinių žinučių, federacijai gali grėsti sankcijos.

Dvikovos metu tribūnose visgi buvo galima pastebėti kelias istorines Baltarusijos vėliavas, taip pat išgirsti ir pastaruoju metu populiarias politines skanduotes.

Visgi, kaip tikino LFF, bent jau kol kas jokių signalų iš UEFA dėl galimų nuobaudų sulaukta nebuvo.

„Šiuo metu iš UEFA dar neturime tokių žinių, tačiau nuo rungtynių praėjo santykinai mažai laiko, todėl dar negalime kalbėti apie tam tikras sankcijas“, – buvo minima federacijos komentare.

Gana garsiai nuskambėjo viena istorija, kai grupelė Baltarusijos sirgalių pabandė į stadioną patekti su istorine vėliava, tačiau apsaugos darbuotojų į rungtynes jie įleisti nebuvo. Jie savo rinktinę palaikė iš už stadiono, o po dvikovos sulaukė ir malonios staigmenos – savo rungtynių marškinėlius jiems padovanojo vienas iš rinktinės vartininkų Aliaksandras Hutaras.

LRT.lt paklausė, ar tai buvo vienintelis atvejis, kai sirgaliai dėl turimos vėliavos buvo neįleisti į stadioną. LFF patikino, kad daugiau tokių epizodų užfiksuota nebuvo.

„Mūsų žiniomis, kai sirgaliai buvo neįleisti į stadioną dėl demonstratyviai nešamos vėliavos, buvo tik vienas atvejis. Dėl, vis dėlto, įsineštų vėliavų, tai, kaip ir visuose renginiuose, žmonės, jei tik nori, randa būdų, kaip įsinešti net ir draudžiamus objektus“, – rašė LFF savo komentare.

Skandalingi pavyzdžiai

Vienas didžiausių skandalų UEFA stadionuose, susijusių su politinėmis žinutėmis, kilo 2014 metų spalio 14 d. Belgrade, ten „Partizan“ stadione Serbijos nacionalinė rinktinė žaidė atrankos į 2016 m. Europos čempionatą rungtynes su Albanija. Abi šalys tarpusavyje turi įvairių istorinių įtampų, tad UEFA jau prieš rungtynes uždraudė į mačą atvykti albanų futbolo sirgaliams, nebent jie neturės jokių nacionalinių simbolių. Stadione buvo 45 svečių sirgaliai, o Albanijos žaidėjai pateko į tikrą pragarą.

Rungtynių pradžioje serbai tribūnose užtraukė skanduotę „Žudyk albanus“, degino NATO vėliavą, į svečių žaidėjus viso pirmojo kėlinio metu skriejo įvairūs daiktai, padegamieji užtaisai. 42 min. teisėjas Martinas Atkinsonas mačą sustabdė, o tuo metu virš stadiono pasirodė nepilotuojama skraidyklė, ant kurios kabėjo prieštaringai serbų vertinama „Didžiosios Albanijos“ vėliava. Tai išprovokavo dar didesnį vietinių pyktį, o serbų futbolininkas Stefanas Mitrovičius čiupo vėliavą ir nuplėšė ją žemyn. Tada jau albanai šoko prie varžovo, bandydami atimti vėliavą, aikštėje kilo chaosas, įsiveržė net ir sirgaliai, jie puolė muštis su albanų žaidėjais.

Netrukus policijai pavyko albanus išvesti į rūbines, o Serbijos rinktinės futbolininkai sulaukė sirgalių ovacijų. Mačas buvo nutrauktas, nes albanai atsisakė grįžti į aikštę. Iš pradžių jiems buvo skirtas techninis pralaimėjimas 0:3, o iš Serbijos rinktinės atimti trys taškai. Vėliau Sporto arbitražo teismas šį sprendimą pakoregavo – techninis pralaimėjimas 0:3 buvo skirtas serbams, jie dar ir neteko trijų taškų.

Tarp kitų UEFA stadionuose draudžiamų vėliavų yra ir Palestinos. Įvairūs klubai ne kartą yra gavę nuobaudų už jų stadionuose sirgalių iškeltas Palestinos vėliavas, kai klubai rungtyniaudavo prieš varžovus iš Izraelio. „Barcelona“ klubas yra sulaukęs baudų už istorines Katalonijos vėliavas, vadinamas „Estelada“.

Anbo
Pranešimai: 8709
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 19:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: LFF veikla

2020 Spa 22 16:58

LFF konferencijoj jau matėm kokie nepriekaištingos reputacijos asmenys vadovauja federacijai - vienas už kitą didesni chamai, veidmainiai ir padlaižiai. Jau nekalbant apie faktinį federacijos vadovą Pukelį-Švinių, kuris garsėja kriminaline praeitimi bei ryšiais su Lukašenkos režimu. Tikiuosi būsima Vyriausybė krepsis į FIFA ir UEFA dėl padėties federacijoje - tegul tvarko savo pavaldinius.

karys
Pranešimai: 7592
Užsiregistravo: 2010 Vas 24 08:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: LFF veikla

2020 Spa 22 17:31

LFF konferencijoj jau matėm kokie nepriekaištingos reputacijos asmenys vadovauja LFF - vienas už kitą didesni chamai ir padlaižiai. Jau nekalbant apie faktinį federacijos vadovą Pukelį-Švinių, kuris garsėja kriminaline praeitimi bei ryšiais su Lukašenkos režimu. Tikiuosi būsima Vyriausybė krepsis į FIFA ir UEFA dėl padėties federacijoje - tegul tvarko savo pavaldinius.
Ir dėl ko jie gali kreiptis, jeigu pagal įstatymus viskas tvarkoje ir, kaip teisingai pastebėjo lff pačiame seime mažesnis barjeras "reputacijai", pasikartosiu mes galima čia "žinoti" apie švinių, ką norim, realiai tai tėra nuomonės ir tiek, kodėl jos turi UEFA rūpėti? Va būtų surašę raštą dėl pačių įtatų ydingumo, tai būtų kažkoks rimtesnis argumentas...
Apie Vilniaus “Žalgirį” ir futbolą apskritai… http://offside.blogas.lt" onclick="window.open(this.href);return false;

Anbo
Pranešimai: 8709
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 19:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: LFF veikla

2020 Spa 23 20:14

Skirmantas Malinauskas: Tai antra nuoseklaus pasakojimo apie Arūną Pukelį-Švinių dalis. Šis periodas apima jo klestėjimo laikotarpį, kaip Tauragė reketu užsiimančios gaujos vadui pasidaro per ankšta, kaip ir Lietuva. Tai laikotarpis, kai Švinius ima bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis ir joms teikti informaciją apie nusikalstamo pasaulio atstovus. Tuo pačiu metu jis toliau daro nusikaltimus.

Pasirodo, LFF finansus reguliuoja žmogus, kuris Vokietijoje buvo nuteistas už pinigų plovimą :)

S.Malinauskas padarys profesionalų trumpą video kur išdėstys pagrindinius faktus anglų kalba ir siųs į FIFA ir UEFA. Žinant Skirmantą jis tikrai tai įgyvendins :)

https://youtu.be/s7LUB0ghevI


Respublik
Pranešimai: 4141
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: LFF veikla

2020 Spa 24 21:47

UEFA neuždraudė, bet LFF pasakė „stop“: kodėl stadione neliko vietos Baltarusijos laisvės simboliui?
https://www.15min.lt/sportas/naujiena/f ... 24-1396170

Buvo draudžiama ar nebuvo? Šis klausimas prieš kelias dienas iškilo Lietuvos futbolo gerbėjams, prisiminus spalio 11-ąją vykusias Lietuvos ir Baltarusijos rinktinių rungtynes Vilniuje ir istorinių Baltarusijos vėliavų įsinešimo į stadioną klausimą. 15min pasidomėjo šia tema ir atsakė į klausimą, ar tai tikrai buvo draudžiama, kaip prieš rungtynes tvirtino Lietuvos futbolo federacijos atstovai.

Neeilinę progą išreikšti pilietinę poziciją spalio 11-ąją turėjo ir Lietuvos futbolo sirgaliai, nes į Vilnių atvyko Baltarusijos futbolininkai. Tačiau Lietuvos futbolo federacija užsimojo pažaboti paramą Baltarusijai norinčius išreikšti aistruolius, užkirsdama kelią istorinių Baltarusijos vėliavų patekimui į stadioną. Kaip paaiškėjo vėliau, galbūt net visai be pagrindo.

Draudimo nebuvo ir nėra?

Į užmarštį pamažu benueinančią temą šios savaitės pradžioje atgaivino futbolo tinklaraščio „Sveiks valio“ autoriai. Jie prieš kelias dienas feisbuke pranešė, jog iš UEFA gavo atsakymą, kuriame teigiama, kad „(istorinės Baltarusijos – aut.) vėliavos naudojimo klausimas niekada nebuvo nagrinėtas ir ją atsinešti į stadioną UEFA varžybose nėra draudžiama”.

Į UEFA su klausimu apie baltos-raudonos-baltos vėliavos naudojimą stadione kreipėsi ir 15min, gavusi konkretų atsakymą.

„Šis klausimas nebuvo nagrinėtas ir nebuvo įtrauktas tarp draudžiamų UEFA renginiuose. Oficialiuose UEFA dokumentuose apie tai (istorinę Baltarusijos vėliavą – aut.) neužsimenama“, – teigiama UEFA atsakyme dėl istorinės Baltarusijos vėliavos.

Išsiaiškinus UEFA poziciją, natūraliai kyla klausimas – kokiu pagrindu LFF į stadioną neįsileido kovotojų už Baltarusijos laisvę naudojamos simbolikos?

15min to paklausė LFF generalinio sekretoriaus Edgaro Stankevičiaus.

„Delegatas pasakė, kad vėliavų nenaudoti“

Su E.Stankevičiumi kalbėjomės ir prieš Lietuvos-Baltarusijos rungtynes. Tuomet LFF generalinis sekretorius teigė, kad „palaikymo veiksmai nebuvo svarstyti, nes UEFA draudžia kištis į politiką“. Anot E.Stankevičiaus, LFF rėmėsi UEFA drausmės protokolu, kuriame provokuojantys politiniai veiksmai, kokiu ir buvo laikomas Baltarusijos istorinės vėliavos įsinešimas į stadioną, prilyginti sirgaliaus išbėgimui į aikštę, kaip jau nutiko 2019 m. rudenį, kai kretingiškis panoro asmenukės su Vilniuje apsilankiusia Portugalijos futbolo žvaigžde Cristiano Ronaldo. Tuomet LFF sulaukė 10 tūkst. eurų baudos, kurią susitarė su sirgaliumi išmokėti perpus.

Tame pačiame drausmės protokolo punkte įvardinta ir daugiau galimų pažeidimų, už kuriuos federacijoms gresia bausmės: daiktų mėtymas į žaidėjus, švietimas lazeriais futbolininkams į akis ar įvairios ideologiniu, religiniu ar įžeidimų pagrindu paremtos žinutės.

„Patys viduje (priėmėme tokį sprendimą – aut.), nes žinome, kad UEFA pasisako prieš politikavimus ir visas tokias akcijas. Yra jau ne kartą buvę tokių atvejų, bet dabar dėl laiko stokos apie politines ir palaikymo akcijas negalvojome ir atsisakėme tokių minčių“, – prieš rungtynes sakė E.Stankevičius.

„Sveiks valio“ ir 15min išsiaiškinus, kad istorinės Baltarusijos vėliavos stadione nėra draudžiamos, LFF generalinis sekretorius suskubo paaiškinti, jog sprendimas neįleisti baltų-raudonų-baltų vėliavų buvo priimtas ne jų pačių, o pasitarus su UEFA priskirtu mačo delegatu.

„Yra vadinamasis rungtynių delegatas, kuris aptarnauja tarptautines rungtynes. Mūsų organizacinis varžybų departamentas su juo turėjo susitikimą, nes jis atvyko iki rungtynių likus kelioms dienoms. Buvo susirinkimas, per kurį ir buvo nutarta rekomendacija, kad šitų vėliavų rungtynėse nereikia“, – 15min sakė LFF generalinis sekretorius.

15min perklausus, ar UEFA delegatas tik rekomendavo, ar nurodė neleisti į stadioną įsinešti istorinių Baltarusijos vėliavų, E.Stankevičius prasitarė, jog LFF galėjo ir „rizikuoti“ bei neklausyti delegato rekomendacijos.

„Delegatas pasakė, kad vėliavų nenaudoti, – pareiškė vienas LFF vadovų. – Jis pasakė savo nuomonę kaip rungtynių delegatas, į kurią mes turime atsižvelgti. Mes visą laiką galime pasielgti kitaip ir rizikuoti.“

Lietuvos ir Baltarusijos rungtynių delegatu UEFA paskyrė vokietį Bjorną Feckerį. Įdomu tai, kad UEFA organizaciniuose nuostatuose delegato funkcijos įvardijamos kaip „atsakingo už tvarkingo rungtynių organizavimo užtikrinimą ir varžybų nuostatų, tarp jų ir tvarkos bei saugumo taisyklių stadione ir šalia jo, laikymąsi“. Tarp funkcijų įvardijamomis varžybų nuostatomis omenyje turimos UEFA saugos ir saugumo taisyklės, kuriose ir nurodyti stadionuose draudžiami objektai, simboliai ir veiksmai. Kaip UEFA išaiškino savo atsakymuose „Sveiks valio“ ir 15min, Baltarusijos istorinės vėliavos tarp jų nėra.

Vis dėlto E.Stankevičius nesutiko, kad LFF turėjo pasirinkimą ir galėjo neklausyti UEFA atsiųsto delegato rekomendacijų.

„Kaip gali būti rekomendacija, jeigu rungtynes aptarnauja UEFA atsiunčiamas delegatas? Jis pasako: „mano, kaip rungtynes aptarnaujančio delegato, nuomone, aš jums pasakau, kad nėra leidžiamos šitos vėliavos ir aš jų nerekomenduoju.“ Jūs galite daryti – juk nepasakysi sirgaliui, kad jis negali įbėgti į aikštelę, bet kas bus, jeigu įbėgs? Gausime baudą. Tai čia lygiai tas pats. Reaguoti į pasakymus, leido ar neleido, tai mes įvairiai galime interpretuoti. Norima išpūsti lygioje vietoje tam tikrus pasisakymus ir interpretavimus, kurių visai nereikia“, – savo ir LFF poziciją aiškino E.Stankevičius.

Gauti baudą nėra pagrindo?

Nors LFF pasamdyta apsaugos bendrovė uoliai stengėsi neįleisti į stadioną istorinių Baltarusijos vėliavų ir simbolikos, dalis baltų-raudonų-baltų vėliavų LFF stadione vis tik plevėsavo, kai kurie sirgaliai demonstravo savo atsineštus senųjų Baltarusijos spalvų šalikus, o prieš rungtynes ir jų metu stadione garsiai skambėjo kaimyninę šalį palaikančios skanduotės. Ar tai, kad į rungtynes vis tik buvo prasinešta simbolių, kurių nerekomendavo UEFA delegatas, gali užtraukti baudą Lietuvos futbolo federacijai? Panašu, kad tam nėra pagrindo.

Už rungtynes atsakingas UEFA delegatas iš karto po mačo UEFA administracijai nusiunčia rungtynių raportą, kuriame sužymi svarbiausius mačo akcentus ir tai, kas jam užkliuvę. Gavusi ataskaitą, UEFA ją išanalizuoja ir, jeigu pasitaikė pažeidimų, siunčia raportą nacionalinei federacijai, kuriame išdėstytos padarytos klaidos ir, kai kuriais atvejais, nurodytos už pažeidimus pritaikytos bausmės.

15min klausė UEFA, ar po rungtynių tarp Lietuvos ir Baltarusijos nustatyti pažeidimai dėl istorinių Baltarusijos vėliavų plazdėjimo stadiono tribūnose. Nors tiesaus atsakymo į klausimą gauta nebuvo, UEFA dar sykį pakartojo, jog „(istorinės Baltarusijos vėliavos – aut.) klausimas nėra įtrauktas tarp draudžiamų UEFA renginiuose“ ir kad „oficialiuose UEFA dokumentuose apie tai (istorinę Baltarusijos vėliavą – aut.) neužsimenama“.

Visgi vienas LFF vadovų dar nesiryžo teigti, jog bausmių po rungtynių su Baltarusija šalies futbolo federacijai pavyko išvengti.

„Šiandien dar nesame gavę raporto. Gal gausime, gal negausime. Kai kuriems žmonėms pavyko įsinešti, apsauga netobulai sudirbo. Matėme ir „Sveiks valio“ vieno iš įkūrėjų koliažą, fotoakimirkas. Viską mes suprantame ir viską mes matome. Bet kaip sakėme prieš tai – mes į šituos politinius dalykus nelindome ir nelendame“, – 15min sakė E.Stankevičius.

Nuskambėjo ir Baltarusijoje

Asmenims su istorinėmis Baltarusijos vėliavomis spalio 11-ąją likus už LFF stadiono tvorų, į tai dėmesys buvo atkreiptas ir kaimyninėje šalyje. Vienas Baltarusijos rinktinės aistruolių pabandė patekti į stadioną apsigobęs balta-raudona-balta vėliava, kai jį prie vartų sustabdė apsaugos darbuotojas.

„Su savimi turėjau istorinę Baltarusijos vėliavą, kurią išskleidžiau atėjęs į tribūną. Iš karto prisistatė apsaugos darbuotojas ir liepė paslėpti, nes atseit FIFA kažką paskelbė, kad nebūtų stadionuose provokacijų. Nesutikome ir paprašėme pagrindimo. Paaiškinimo nesulaukėme ir tada apsauginis sako, kad tuoj kvies policiją. Mes atsakom, taip, kvieskite. Kažką per raciją pakalbėjo ir nuėjo nieko nepešęs. Po rungtynių paprašėm kito darbuotojo mus nufotografuoti ir jis irgi sako, tik nemosikuokit ta vėliava“, – feisbuke rašė vienas stadione apsilankęs futbolo aistruolis.

Visgi grupelės baltarusių su didžiule balta-raudona-balta vėliava tai nesustabdė. Ji savo šalies rinktinę palaikė už stadiono vartų, o po mačo Baltarusijos rinktinės vartininkas Aliaksandras Hutaras vaikinams padovanojo savo marškinėlius.

Anbo
Pranešimai: 8709
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 19:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: LFF veikla

2020 Lap 04 19:40

LFF toliau bando susidoroti su Malžinsku, šįkart - Etikos komiteto rankomis. Juokingiausia pranešimo vieta: "LFF Etikos komitetas yra savarankiškas, nuo LFF valdymo organų nepriklausantis ... organas". Jo jo, toks pats nepriklausomas kaip Šviniaus bagažinė :)

P.Malžinskui draudimas dvejus metus dalyvauti LFF valdymo ir kitų LFF organų veikloje
https://lff.lt/news/11574/lff-etikos-ko ... malzinsko/

Anbo
Pranešimai: 8709
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 19:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: LFF veikla

2020 Lap 11 08:05

Skirmantas Malinauskas ką tik paskelbė, kad su savo teisininkų komanda paduos Arūną Pukelį į teismą :)

https://www.facebook.com/skirmantas.mal ... 5899793564

Respublik
Pranešimai: 4141
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: LFF veikla

2020 Lap 12 19:38

LFF aiškinimas: į rinktinę neišleisti „Žalgirio“ futbolininkai – FIFA reglamento leidžiamas sprendimas
https://www.lrt.lt/naujienos/sportas/10 ... sprendimas

Lietuvos futbolo A lyga ir šalies rinktinė susidūrė su netikėta situacija – nelauktai užsitęsus A lygos sezonui, lemiamos jo rungtynės susikirto su rinktinių langu, o tai įnešė neplanuotos sumaišties.

A lygos čempionai turėjo paaiškėti jau spalio pabaigoje, tačiau auksinės rungtynės tarp Vilniaus „Žalgirio“ ir Marijampolės „Sūduvos“ turėjo būti nukeltos į tolimesnį laiką paaiškėjus, kad šalies čempionų komandoje buvo užfiksuotas koronaviruso protrūkis.

Pirminis planas buvo perkelti rungtynes viena savaite į priekį ir jas sužaisti lapkričio 7-ąją, tačiau tapo aišku, kad „Sūduvos“ klubo futbolininkai per savaitę neatsistatys ir tinkamai dvikovai nepasiruoš.

Susidarius tokiai situacijai mačą teko perkelti dar viena savaite į priekį, tačiau dabar jau oficialu, kad A lygos čempionai paaiškės jau šį šeštadienį – rungtynės tarp žalgiriečių ir „Sūduvos“ tikrai įvyks.

Tačiau tokie neplanuoti pasikeitimai įnešė šiek tiek sumaišties ir į Lietuvos rinktinę – ši trečiadienį jau sužaidė draugiškas rungtynes su Farerų Salų komanda, o taip pat rinktinės dar laukia mačai UEFA tautų lygoje su Baltarusijos ir Kazachstano komandomis.

Koronaviruso pandemijos akivaizdoje FIFA priėmė sprendimą, kuriuo klubams suteikiama teisė neišleisti žaidėjų į nacionalines rinktines. Žalgiriečiai ta galimybe pasinaudojo – Modestas Vorobjovas, Domantas Šimkus, Edvinas Gertmonas ir Saulius Mikoliūnas jau praleido rungtynes su Farerų Salomis, nevyks su rinktine į Minską, o prie rinktinės prisijungs tik paskutiniam ciklo mačui su Kazachstanu.

„Iš federacijos pusės buvo labai aiškus noras, kad rungtynės būtų žaidžiamos kiek galima anksčiau. Atsitiko, kas atsitiko, Marijampolės komandos žaidėjai bei personalas užsikrėtė, normalu, kad reikia atsistatyti žaidėjams, trenerių personalui ir pasiruošti dvikovai. „Žalgiris“ norėjo žaisti kiek įmanoma anksčiau.

Pagal naująjį FIFA reglamentą Vilniaus „Žalgiris“ galėjo neišleisti į rinktinę savo žaidėjų. Tai galima irgi spėlioti, ir kalbėti, ir klausytis kaip sakoma, kad Vilniaus žaidėjų nacionalinėje rinktinėje šiaip ar taip nebūtų buvę. Tai šiandien pavyko padaryti tą, kad Vilniaus „Žalgirio“ žaidėjai jungiasi į antrąsias rungtynes ir skris kartu su rinktine į Kazachstaną“, – LRT TELEVIZIJAI pasakojo Lietuvos futbolo federacijos generalinis sekretorius Edgaras Stankevičius.

Jis taip pat minėjo, kad priimant sprendimus dalyvavo ir rinktinės treneris Valdas Urbonas.

„Nacionalinė rinktinė yra svarbiausias mūsų vaisius, dėl ko mes kiekvieną dieną dirbame. Valdybos posėdyje dalyvavo ir nacionalinės rinktinės Valdas Urbonas, jo metu buvo priimtas atitinkamas sprendimas, tai yra papildomos tiek treneriui, tiek jauniems žaidėjams galimybės. Yra netekčių, bet aš labai tikiuosi, kad nacionalinės rinktinės treneris galės įgyvendinti savo tikslus ir nenukentės nacionalinis čempionatas“, – teigė E. Stankevičius.

– Buvo numatytos dvi auksinių A lygos rungtynių datos – lapkričio 14 ir 22 d.? Kodėl rungtynės negalėjo būti žaidžiamos vėliau?
– Aš manau yra labai paprastas sprendimas. Vilniaus „Žalgirio“ žaidėjai nedalyvauja nacionalinės rinktinės stovykloje, ką ir leidžia reglamentas, ir mes bet kokiu atveju žaidžiame be Vilniaus „Žalgirio“ žaidėjų, nes tikimybė, kad užsikrės vienas ar kitas rinktinės narys Kazachstane ar Baltarusijoje tikrai yra. Taip pat visa situacija pandeminė Lietuvoje yra grėsminga ir nesinorėjo laukti iki pat pat pabaigos ir tada nusikelti rungtynes. Nes galėtume svarstyti kas būtų, jeigu būtų. Jeigu „Žalgirio“ žaidėjas užsikrečia, tada klubas nesutinka žaisti rungtynių ir čempionato pabaiga nukeliama į kitus metus.

– Koks yra tas FIFA reglamentas?
- Anksčiau buvo viskas labai paprasta, langų metu žaidėjai į rinktinę turi būti leidžiami, bet dėka pandemijos klubai turi galimybę neišleisti savo žaidėjų į nacionalines rinktines. Tuo Vilniaus „Žalgiris“ ir galėjo pasinaudoti.

– O kada klubai gali neišleisti?
– Tiek draugiškoms rungtynėms su Farerų Salomis, tiek artėjančioms dvikovoms su Baltarusija ir Kazachstanu. Pirmadienį prasidėjo rinktinės stovykla ir žalgiriečių galėjo joje nebūti.

– Tai buvo priimta prasidėjus pandemijai?
– Tai yra FIFA priimtas reglamentas ir taisyklių atnaujinimas, susijęs su koronavirusu Yra aiškiai parašyta, kad klubas turi teisę neišleisti savo žaidėjo dėka šios pandemijos.

Respublik
Pranešimai: 4141
Užsiregistravo: 2015 Bal 02 17:57

Re: LFF veikla

2020 Lap 12 19:59

Pagrindiniai 2021 m. sezono tikslai:
Siekti padidinti 2021 m. A lygoje dalyvaujančių komandų skaičių iki 10;

Siekti į 2021 m. LFF organizuojamas varžybas įtraukti bent 4 klubus, iki šiol nedalyvavusius tokiose varžybose ir licencijavimo procese;

Užtikrinti, jog visi 2021 m. sezono LFF I ir II lygose rungtyniaujantys klubai būtų pilnos struktūros klubais (savo struktūroje turinčiais reikiamą jaunimo komandų skaičių);

Užtikrinti, jog 2021/22 m. sezone pagal parengtą naują vaikų futbolo organizacijų sertifikavimo reglamentą, sertifikavimo procese dalyvautų 30 šalies futbolo organizacijų;
Užtikrinti, jog iki 2021 m. sezono pabaigos visi klubui priklausantys žaidėjai nuo 7 m. amžiaus, būtų registruoti Comet sistemoje;

Skatinti moterų futbolo augimą, užtikrinant, jog 2021 m. visi A lygos klubai savo struktūroje arba bent 1/3 dalimi klubo kontroliuojamoje įstaigoje turėtų mažiausiai po vieną merginų komandą;

Užtikrinti efektyvesnį klubų finansinės situacijos monitoringą, vertinant klubų turimus pradelstus įsipareigojimus tiek prieš sezoną, tiek sezono eigoje Lietuvos futbolo federacijai, darbuotojams ir kitiems kreditoriams;

Užtikrinti, kad iki 2021 m. sezono pradžios visi A ir I lygos klubų žaidėjai ir treneriai sudalyvautų susitikimuose su Lietuvos futbolo žaidėjų sąjunga, kuriuose didelis dėmesys būtų skirtas žaidėjų ir trenerių interesų apsaugai ir švietimui;

Efektyviau kontroliuoti savalaikį licencijavimo ir finansinės stebėsenos dokumentacijos teikimą, 2021 m. sezone bent 50% sumažinant teikiamų apeliacijų ir už tokio pobūdžio pažeidimus skirtų sankcijų skaičių;

Toliau didinti trenerių, turinčių UEFA trenerių licencijas, skaičių, užtikrinant, jog bent 60 trenerių per 2021 m. įgis tam tikro lygmens UEFA licenciją;

Suorganizuoti gerosios praktikos/konsultacinius-mokomuosius seminarus licencijavimo ir kt. tematikomis, skirtus A, I ir II lygų klubams, kuriuose sudalyvautų bent 70% visų klubų;

Aktyviai dalyvauti konsultuojant ir užtikrinant, jog 2021 m. būtų baigtos Kėdainių, Jonavos, Garliavos ir kt. stadionų statybos/rekonstrukcijos;

Pagal LFF Vykdomojo komiteto patvirtintą standartinių dirbtinės dangos aikščių programos tvarką, 2021 m. skirti dirbtines dangas šioms apskritims: Panevėžio, Vilniaus, Telšių, Marijampolės, Tauragės ir Alytaus.

karys
Pranešimai: 7592
Užsiregistravo: 2010 Vas 24 08:59
Palaikoma komanda: Žalgiris

Re: LFF veikla

2020 Lap 19 14:53

https://www.lrt.lt/naujienos/sportas/10 ... 1605789912

Arūnas Pukelis pasitraukė iš LFF viceprezidento pareigų

čia gal su Karbauskiu kartu susitarę :)
Apie Vilniaus “Žalgirį” ir futbolą apskritai… http://offside.blogas.lt" onclick="window.open(this.href);return false;

Grįžti į